Juny 17, 2024

ajuntamentdaltvila

Resolució núm. 2022-2517 de data 18/03/2022, per la qual es constitueix una borsa de treball d'operari/ária de neteja per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de contractació a l'Ajuntament d'Eivissa.

Enllaç a:
· Decret constitució en pdf

----------------------------------------
Acta valoració provisional mèrits i entrevista borsa d'operari/ària de neteja a l’Ajuntament d’Eivissa

Termini de tres dies per formular al·legacions. Data de publicació: 10 de març de 2022

Enllaç a:
· Acta en pdf

----------------------------------------
Acta valoració provisional i anunci realització entrevistes borsa de treball operari/ària de neteja a l’Ajuntament d’Eivissa

Acta valoració provisional prova i anunci realització entrevistes borsa d'operari/ària de neteja.

Data publicació en seu electrònica: 15 de febrer de 2022

Enllaç a:
· Acta en pdf
· Anunci en pdf

-----------------------------------
Llista provisional persones admeses y excloses borsa de treball operari/ària de neteja a l’Ajuntament d’Eivissa

Concedir un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions.
Data de publicació: 21 de desembre de 2021. Termini de reparacions i reclamacions fins al 27 de desembre de 2021.

Enllaç a:
· Decret llista provisional en pdf

----------------------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball operari/ària de neteja a l’Ajuntament d’Eivissa

Resolució núm. 2021-9156 de data 9.11.2021, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d’operari/ària de neteja per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de contractació a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs oposició.

Termini presentació sol·licituds: del 22 de novembre fins al 3 de desembre, tots dos inclosos.

Lloc de presentació de les sol·licituds:
Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa: SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al c. de Canàries, 35 amb cita prèvia, pot sol·licitar-la a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa https://eivissa.sedelectronica.es/citaprevia.1
Telemàticament a la seu electrònica municipal: https://eivissa.sedelectronica.es (Recursos humans)

Enllaç a:
· Anunci de la convocatòria
· Bases publicades al BOIB
· Tràmit a la seu electrònica
· Pagament de les taxes d'examen