Octubre 04, 2023

ajuntamentdaltvila

Acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Historico-Artístic del Consell Insular d’Eivissa, de 13 de juliol de 2023, d’aprovació definitiva de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana d’Eivissa.

Contingut, oficial i autèntic, de la disposició, en aquest enllaç.

 

Descàrrega de la normativa i plànols del Pla General d'Ordenació Urbana Vigent:


Normativa urbanística BOIB Núm. 43 de 26 de març de 2015 (*)

· Plànol P.G. Normas de ordenación PGOU 1973 (Doc. P 2-8)

· (*) Aprovació definitiva modificació puntual de determinats articles de les normes urbanístiques del Pla General d’Ordenació Urbana de 1987. (BOIB 19.10.2018)

· Aprovació definitiva modificació puntual núm. 2 relativa a determinats articles de les NNUU del Pla General d'Eivissa (BOIB 17.08.2021)

Els plànos estan en format PDF i pesen al voltant de 10Mb cadascun:


Plànol A.1 ESTRUCTURA GENERAL I ORGÀNICA. SISTEMES GENERALES
Plànol A.2 ESTRUCTURA URBANÍSTICA
Plànol A.3 CLASSIFICACIÓ DEL SÓL
Plànol B-1.1 CLASSIFICACIÓ, CALIFICACIÓ I REGULACIÓ DEL SOL I L'EDIFICACIÓ
Plànol B-1.2 CLASSIFICACIÓ, CALIFICACIÓ I REGULACIÓ DEL SOL I L'EDIFICACIÓ
Plànol B-1.3 CLASSIFICACIÓ, CALIFICACIÓ I REGULACIÓ DEL SOL I L'EDIFICACIÓ
Plànol B-1.4 CLASSIFICACIÓ, CALIFICACIÓ I REGULACIÓ DEL SOL I L'EDIFICACIÓ
Plànol B-1.4M CLASSIFICACIÓ, CALIFICACIÓ I REGULACIÓ DEL SOL I L'EDIFICACIÓ
Plànol B-1.5 CLASSIFICACIÓ, CALIFICACIÓ I REGULACIÓ DEL SOL I L'EDIFICACIÓ
Plànol B-2.1 RÈGIM, PROGRAMACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL
Plànol B-2.2 RÈGIM, PROGRAMACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL
Plànol B-2.3 RÈGIM, PROGRAMACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL
Plànol B-2.4 RÈGIM, PROGRAMACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL
Plànol B-2.4M RÈGIM, PROGRAMACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Plànol B-2.5 RÈGIM, PROGRAMACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Descarregar documentació (arxiu comprimit ZIP 225 MB)

Descarregar plànols (arxiu comprimit ZIP 66 MB)

Consultar documents del Pla General d'Ordenació Urbana 1987