Juliol 16, 2024

ajuntamentdaltvila

Relació de modificacions dels pressupostos 2022

Relació de modificacions dels pressupostos 2021

Relació de modificacions dels pressupostos 2020

Relació de modificacions dels pressupostos 2019

Relació de modificacions dels pressupostos 2018

Relació de modificacions dels pressupostos 2017

Relació de modificacions dels pressupostos 2016

Relació de modificacions dels pressupostos 2015:
· Aprovació de l’expedient de Generació de Crèdits per Ingressos núm. 26/2015 dins del Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa vigent
· Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits per transferències núm. 25/2015 dins del vigent Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa
· Aprovació de l'expedient de generació de Crèdits per Ingressos núm. 24/2015 dins del Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa vigent
· Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits per transferències núm. 23/2015 dins del vigent Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa
· Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits per transferències núm. 22/2015 dins del vigent Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa
· Aprovació de l’expedient de Generació de Crèdits per Ingressos núm. 21/2015 dins del Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa
· Aprovació de l’expedient de Generació de Crèdits per Ingressos núm. 20/2015 dins del Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa
· Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits per transferències núm. 19/2015 dins del vigent Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa
· Generació de crèdits per ingressos núm. 1/2015 dins del vigent Pressupost del Patronat Municipal d’Esports per a l’any 2015.
· Generació de Crèdits per Ingressos núm. 1/2015 dins del Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa vigent.
· Modificació de crèdits per transferències núm. 2/2015 dins del vigent Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa.
· Aprovació de l’expedient, 3/2015 incorporant-se els següents romanents als crèdits del Pressupost de despeses vigent.
· Modificació de crèdits per transferències núm. 4/2015 dins del vigent Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa.
· Modificació pressupostària núm. 5/2015 per transferències de crèdit entre partides de diferent àrea de despesa que afecta al pressupost ordinari vigent de l’ajuntament d’eivissa.
· Generació de Crèdits per Ingressos núm. 6/2015 dins del Pressupost Ordinari del’Ajuntament d’Eivissa vigent
· Modificació de crèdits per transferències núm. 7/2015 dins del vigent Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa
· Modificació de crèdits per transferències núm. 8/2015 dins del vigent Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa
· Modificació de crèdits per transferències núm. 9/2015 dins del vigent Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa
· Generació de Crèdits per Ingressos núm. 10/2015 dins del Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa vigent
· Modificació de crèdits per transferències núm. 11/2015 dins del vigent Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa
· Generació de Crèdits per Ingressos núm. 12/2015 dins del Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa vigent
· Modificació de crèdits per transferències núm. 13/2015 dins del vigent Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa
· Modificació de crèdits per transferències núm. 14/2015 dins del vigent Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa
· Generació de Crèdits per Ingressos núm. 15/2015 dins del Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa vigent
· Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 16/2015 per transferències de crèdit entre partides de diferent àrea de despesa
· Modificació de crèdits per transferències núm. 17/2015 dins del vigent Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa
· Aprovació, amb caràcter inicial, de l’expedient de modificació pressupostària núm. MP ORD 18/2015 baix la modalitat de suplement de crèdit finançat amb el romanent de tresoreria