Desembre 10, 2019

ajuntamentdaltvila

Llista definitiva de persones aprovades segon exercici i llista persones convocades tercer exercici convocatòria cobertura de 3 places de funcionaris/es de carrera de Policia Local

Llista definitiva de persones que ha superat el segon exercici (prova d'aptitud física) i la llista de persones convocades al tercer exercici (prova d'aptitud psicotècnica i de personalitat), que tendrà lloc el dia 11 de desembre de 2019 a les 15.00 hores, a les seus de l'EBAP de Mallorca i Eivissa i al Recinte Firal de Maó.

Enllaç a:
· Web del Govern

Llegeix més...

Anunci data revisió d'exàmens 3a prova i contractació psicòleg per a 4a convocatòria de 13 places de Policia Local

Resolució núm. 2019-7104 de data 27/11/2019 per la qual es nomena com assessor per a la realització de la quarta prova del procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera, 13 places de Policia Local al Sr. Gonzalo Adán Micó, Colegiat núm. B-1094, que actuarà amb veu però sense vot.

Enllaç a:
· Resolució en pdf

Es comunica que la revisió d’exàmens de la tercera prova -prova de desenvolupament- es realitzarà el proper dia 10 de desembre, a partir de les 9 h. a la sala de reunions del 2n pis de l’edifici Cetis, Carrer de Canàries, núm. 35.

Enllaç a:
· Anunci data revisió 3r examen en pdf

Llegeix més...