Octubre 29, 2020

ajuntamentdaltvila

Convocatòria del procediment selectiu per a la provisió d'1 plaça de Mestre/a d'Educació Infantil

Resolució núm. 2020-5686 de data 15.10.2020, per la qual s'aproven les bases específiques del procediment selectiu per a la provisió d'1 plaça de Mestre/a d'Educació Infantil mitjançant el sistema de concurs oposició per torn d'accés lliure en la plantilla de personal funcionari de carrera del Ajuntament d’Eivissa. BOIB núm 180 de 20 d’octubre. BOE 285 de 28 d’octubre.

Termini presentació instància del 29 d’octubre fins el 17 de novembre ambdós inclosos.

Llegeix més...

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mig de joventut

Per Decret d’Alcaldia núm. 2020-5685 de data 15.10.2020, s’han aprovat les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mig de joventut, per cobrir necessitats urgents i inajornables de contractació o prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, per concurs-oposició de personal laboral/funcionari temporal.

El termini per a la presentació finalitza: divendres 6 de novembre de 2020. 

Llegeix més...

Anunci termini presentació de mèrits convocatòria borsa de treball d'arquitecte tècnic amb caràcter laboral temporal

Anunci termini presentació documentació acreditativa de complir els requisits exigits en la convocatòria i relació de mèrits per a la borsa de treball d'arquitecte tècnic.
Lloc de presentació de la documentació:
-Telemàticament en la seu electrònica municipal: Recursos Humans - Borsa de treball: Aportació documentació requisits exigits a la convocatòria i barem de mèrits: Tràmit a la seu electrònica
-Registre d'entrada de l'Ajuntament d’Eivissa: SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), en c. de Canàries, 35 amb cita prèvia, pot sol·licitar-la a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d’Eivissa, Cita prèvia

Termini presentació documentació finalitza: dimarts dia 27 d'octubre de 2020.

Enllaç a:
· Anunci en pdf

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
10
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
29
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
10