Octubre 29, 2020

ajuntamentdaltvila

Convocatòria del procediment selectiu per a la provisió d'1 plaça de Mestre/a d'Educació Infantil

Resolució núm. 2020-5686 de data 15.10.2020, per la qual s'aproven les bases específiques del procediment selectiu per a la provisió d'1 plaça de Mestre/a d'Educació Infantil mitjançant el sistema de concurs oposició per torn d'accés lliure en la plantilla de personal funcionari de carrera del Ajuntament d’Eivissa. BOIB núm 180 de 20 d’octubre. BOE 285 de 28 d’octubre.

Termini presentació instància del 29 d’octubre fins el 17 de novembre ambdós inclosos.

Llegeix més...

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mig de joventut

Per Decret d’Alcaldia núm. 2020-5685 de data 15.10.2020, s’han aprovat les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mig de joventut, per cobrir necessitats urgents i inajornables de contractació o prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, per concurs-oposició de personal laboral/funcionari temporal.

El termini per a la presentació finalitza: divendres 6 de novembre de 2020. 

Llegeix més...