Març 27, 2023

ajuntamentdaltvila

Anunci de paralització d'obres

ANUNCI

VIRGINIA MARÍ RENNESSON, ALCALDESSA DE L'EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D’EIVISSA FAIG SABER: Que per Decret d’Alcaldia de data 12 de maig de 2015, l’Ajuntament ha adoptat les mesures legals necessàries per a evitar la problemàtica que comporta l’execució de les obres en plena temporada turística i la repercussió totalment negativa per la indústria hotelera, comerç en general i, especialment, de tipus ambiental per als visitants, per la qual cosa, s’ha acordat:

PRIMER.- Que dins el període comprès entre l’1 de juny i el 30 de setembre, ambdós inclosos, d’enguany, dins l'àmbit comprès entre l'Avinguda de Sant Jordi, l'Avinguda de la Pau, l’Avinguda de Sant Joan de Labritja, el C. de Francesc Llaudes Pineda, el límit del Terme Municipal, i la mar (salvat casos d’execucions ordenades per l’Ajuntament o casos excepcionals de justificada urgència o necessitat), no es permetrà l'ocupació de la via pública ni l’inici o execució d’obres que l’afectin. En aquesta zona l’Ajuntament podrà procedir, prèvia verificació per part dels Serveis Tècnics Municipals, a ordenar la paralització d’aquelles obres, amb llicència i en fase d’execució que, tant per l’ús de maquinària com per qualsevol altra circumstància produeixi molèsties a establiments turístics entre les 08:00 i les 10.00 hores, que ho hagin denunciat per escrit.

SEGON.- Que dins el mateix període de temps citat anteriorment, dins les sub–zones del Terme Municipal d’Eivissa incloses en el Pla d’Ordenació de l’oferta turística:

1.1 – Nucli antic i Passeig Marítim

1.2 – Platja d’en Bossa

1.3 – Talamanca

A més a més d’aplicar-se el que es disposa en el punt primer, l’Ajuntament podrà procedir, prèvia verificació per part dels Serveis Tècnics Municipals, a la total paralització d’aquelles obres, amb llicència i en fase d’execució que, tant per l’ús de maquinària com per qualsevol altra circumstància produeixi molèsties a establiments turístics, que ho hagin denunciat per escrit. S’exclouen obres, l’execució de les quals hagi estat ordenada per l’Ajuntament o casos excepcionals de justificada urgència o necessitat i obres promogudes per iniciativa pública.

TERCER.- Els promotors que, voluntàriament, decideixin interrompre, o bé, no iniciar l’execució de les obres fins al dia 1 d’octubre, hauran de comunicar-ho per escrit a l’Ajuntament, als efectes d’interrupció dels terminis d’execució previstos a les corresponents llicències.

Eivissa, L’ALCALDESSA

Exp. 5634/2015 d'Obertures i exp. 3730/2014 d'Urbanisme

ANUNCI

OBISPADO DE IBIZA, amb CIF R-0700026H, ha sol·licitat llicència d'obres, així com també un permís d'instal·lació de l'activitat permanent menor que requereix projecte d' OFICINES ADMINISTRATIVES, a ubicar al c/ de PERE FRANCES , núm. 12, 1r, amb aforament de 107 persones, segons consta en el projecte redactat pel tècnic Sr. ANTONIO ROIG MARÍ, amb núm. de visat 137948/0001 de 20/03/15.

El que es fa públic, en compliment del que disposa l'article 40 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears, per tal que les persones físiques o jurídiques, les associacions, les entitats veïnals i les que hi estiguin interessades puguin examinar els expedients al departament d'Obertures i departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament (plaça d'Espanya, núm. 1) i formulin per escrit les observacions que considerin pertinents durant el termini de deu dies hàbils a partir de la publicació en la web del present anunci.

Eivissa,

El regidor delegat d'Urbanisme, Activitats i Habitatge

Enllaç a:
Document en PDF

Recomanacions per al Correfoc d’aquesta nit

Amb motiu de la celebració d'un correfoc a la parc Reina Sofia el dia 7 d'agost, es comunica als assistents i veïns de les mesures de seguretat a tenir en compte:

Mesures de seguretat per als ASSISTENTS I PARTICIPANTS:
· Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i pantalons llargs.
· Protegir-se el cap amb un capell que cobreixi tot el cap i tapar-se el clatell amb un mocador de cotó.
· Protegir-se els ulls i també les ulleres.
· Portar calçat adequat (esportiu, de muntanya)
· Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir els sorolls de les explosions pirotècniques.
· Obeir les indicacions dels serveis d'ordre públic i de sanitat.
· Respectar les figures de foc, els seus portadors i els músics.
· Seguir en tot moment les indicacions dels dimonis.
· Assabentar-se abans de l’inici del recorregut del correfoc i dels punts d’assistència sanitària.
· En el cas de sofrir cremades, dirigir-se immediatament als punts d’assistència sanitària.
· En cas de perill, seguir les instruccions dels dimonis.
· Tenir cura dels infants, no es recomana pujar-los a les espatlles ja que el foc està a l’altura dels seus ulls.
· No demaneu aigua als veïns ni tampoc en llanceu, així evitareu relliscades i que la pólvora es banyi i exploti en lloc de cremar-se.

Mesures de seguretat per als VEÏNS:
· Per evitar accidentes, traieu del carrer qualsevol obstacle que pugui destorbar el recorregut del correfoc, com per exemple, testos amb plantes, bosses de fems, taules, cadires.
· Enretireu els vehicles de la zona per on passarà la cercavila de foc, per evitar mals pitjors a la gent i al vostre propi cotxe.
· Tancau les portes i finestres, els balcons i protegiu les obertures per impedir l’entrada de coets i d'espurnes que puguin causar un incendi.
· Per molt que els participants al correfoc us demanin aigua per reduir la calor, no en tireu, evitareu relliscades i que la pólvora es banyi i que exploti enlloc de cremar-se.

Empresa seleccionada per a la gestió del Mercat Medieval 2016

Empresa seleccionada EIVISSA MEDIEVAL 2016

Es comunica a totes les persones interessades a participar en el Mercat Medieval 2016, i que no siguin residents a les illes Pitiüses, que l'empresa seleccionada és PEGASUS MERCADOS TEMÁTICOS.

Tel. 666.44.82.03 (horari de 15.00 h a 17.00 h, de dilluns a divendres)
Fax: 93.469.82.41
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.