Mai 22, 2022

ajuntamentdaltvila

Rectificació d’errors de l’Acta de constitució i proposta provisional de les sol·licituds de subvencions per a empreses i autònoms

Atorgar, de conformitat amb l’article 24 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, als sol·licitants amb CIF 41459193A, E57959132 i E16604027 exclosos en l’Acta de constitució i proposta provisional de data 22 d’octubre de 2021, el termini de DEU dies hàbils per formular al·legacions.

Data de publicació en seu electrònica: 5 de novembre de 2021

Enllaç a:
· Acord en pdf

Llegeix més...

Subvencions obertes
Nombre d`articles:
22
Ajuts COVID
Nombre d`articles:
3