Setembre 22, 2020

ajuntamentdaltvila

Proposta definitiva d'ajudes econòmiques per a l’adquisició de llibres de text al curs escolar 2014-2015

Proposta definitiva d'ajudes econòmiques per a l’adquisició de llibres de text al curs escolar 2014-2015

Enllaç a:
· Proposta definitiva en pdf

-----------------------------------------------------
Proposta de resolució provisional per a la concessió de les ajudes econòmiques per a l’adquisició de llibres de text al curs escolar 2014-2015 a les escoles de primària amb alumnes empadronats al municipi d'Eivissa. Data de publicació: 4 de maig de 2015

Les persones interessades disposen d'un termini de deu dies (10 dies) per presentar al·legacions. Igualment, informar-los que en cas que no se’n presentin, aquesta proposta tendrà caràcter de definitiva.

Enllaç a:
· Proposta provisional en pdf

Proposta definitiva de valoració de les sol·licituds de subvencions en matèria d'associacions de veïns per a l'exercici 2015

Proposta definitiva de valoració de les sol·licituds de subvencions en matèria d'associacions de veïns per a l'exercici 2015

Enllaç a:
· Acta de la valoració definitiva


----------------------------------------
Proposta de valoració provisional de les sol·licituds de subvencions en matèria d'associacions de veïns per a l'exercici 2015

Els interessats disposen de 10 dies hàbils per formular al·legacions (Data de publicació: 24 de juliol de 2015)

Enllaç a:
· Acta de la valoració provisional

Llegeix més...

Proposta definitiva de valoració de les Subvencions de Benestar Social 2015

Proposta definitiva de Resolució de les sol·licituds de subvenció en mèteria de Benestar Social per a l'any 2015

Enllaç a:
· Proposta definitiva de resolució
· Document per a justificar les subvencions M-154


-----------------------------------------
Proposta Provisional de Resolució de les sol·licituds de subvenció en matèria de Benestar Social per a l'any 2015
Termini per formular al·legacions: 10 dies naturals, del 12 al 21 de setembre.

Enllaç a:
· Proposta provisional de resolució

------------------------------------------------------------------

Data de publicació:
BOIB núm. 126, de 22 d'agost de 2015.

Termini de presentació de sol·licituds: del 24 d'agost a 3 de setembre (ambdós inclosos).

Enllaç a:
· Bases en pdf
· Formulari de sol·licitud M-049
· Formulari M-004

Subvencions obertes
Nombre d`articles:
16
Ajuts COVID
Nombre d`articles:
4