Octubre 20, 2019

ajuntamentdaltvila

Bases reguladores per a l’adjudicació de parades de venda al Mercat de Nadal i productes nadalencs 2019-2020

Decret d’aprovació de les bases reguladores per a l’adjudicació de les autoritzacions de parades de venda al Mercat de Nadal i productes nadalencs 2019-2020.

El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils des del dia següent a la publicació d’aquestes bases (Data publicació: 7 d'octubre de 2019). Del 8 al 21 d'octubre, ambdós inclosos.

Enllaç a:
· Bases en pdf
· Informació, descàrrega de formularis i tràmit on line a la seu electrònica

Llistat persones admeses atorgament de 12 noves llicències d'autotaxi

De conformitat amb les Bases que han de regir l'atorgament de dotze llicències d'autotaxi del municipi d'Eivissa queda exposada la relació de persones admeses a fi de que les associacions professionals d'empresaris i treballadors del sector puguin al.legar el que estimin procedent al seu dret, en un termini de quinze dies des de l'endemà d'aquesta publicació (BOIB 17 d'agost de 2019).

Enllaç a:
· Llistat en pdf

Llegeix més...