Juny 15, 2024

ajuntamentdaltvila

Ajuntament d'EivissaEl ple ha aprovat el pressupost de 2016 que contempla un increment en la inversió de 252% i una reducció del deute del 17%.

El ple extraordinari de l’Ajuntament d’Eivissa ha aprovat i tractat avui, entre d’altres, els següents temes:

· Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de les instal·lacions esportives municipals.
Es tracta d'una modificació que, en general, no afecta als preus dels usuaris actuals. Les principals modificacions es produeixen en la posada en marxa d'un abonament específic per a la utilització del gimnàs del poliesportiu des Viver que fins ara no existia. A partir d'ara, els usuaris que només vulguin utilitzar el gimnàs podran treure un abonament especific d'aquesta instal·lació. Abans només es podia utilitzar en el cas que es fos usuari de la piscina. El nou abonament tindrà un preu de 30 euros al mes. També s'han posat en marxa abonaments combinats de piscina i gimnàs per no haver d'abonar dues quotes.

Per altra banda, es mantenen totes les quotes d'Ús de les piscines en les modalitats de banys lliure per residents i no residents, i es produeix un descompte en els usuaris no abonats, menors de 16 anys residents i no residents, que passen a pagar un euro i mig i 50 cèntims menys que abans de la modificació.
Per altra banda també s'han baixat els preus d'utilització de la sauna del poliesportiu des Viver.

· Aprovació Pressupost General any 2016.
Aprovació plantilla de personal i relació llocs de feina any 2016. Degut a la necessitat de personal a diferents àrees de l'Ajuntament d'Eivissa,  i amb la possibilitat d'amortització d'un sèrie de places que portaven anys sense cobrir-se, s'ha aprovat avui una reorganització general de personal per tal de donar resposta a les principals necessitats detectades. Així, s'incrementa la dotació de lletrats de l'Ajuntament amb un advocat per tal de millorar les tramitacions que afecten de forma general i transversal a totes les regidories i s'incorporen sis nous auxiliars administratius per les àrees de Sancions Urbanístiques, Comerç i Turisme, Medi Ambient i Mobilitat, Servei d'Atenció a la Ciutadania, Biblioteca i Gestió Tributària i també es preveu la incorporació d'un monitor sociocultural per a l'activitat juvenil del C-19 i un zelador per l'àrea de turisme i comerç.

També s'ha previst la dotació de sis policies més amb caràcter de personal funcionari interí per donar suport a la temporada de 2016 contractats per 9 mesos.

-Pel que fa al Patronat Municipal de Música, es disposarà d'un director/a, el que suposa l'amortització de la plaça vacant actual de Director de la plantilla de personal laboral del patronat i la seva creació com a personal eventual. Aquest canvi serà transitori mentre s'acorden i tramiten els estatuts definitius del Patronat on s'establirà de forma definitiva la forma de nomenament de la figura de Director/a del Patronat.

Enllaç a:
· Presentació pressupostos 2016