Juny 22, 2024

ajuntamentdaltvila

Donacio arxiu historicLes capçaleres son corresponents en la seva major part als anys 30, així com documentació provinent de la Comandància de Marina de Balears dels anys 1937, 1938 i 1940.

La col·lecció mes completa, composada per 420 exemplars és la del diari “El obrero español” convertint-se éen la segona col·lecció mes completa després de la que hi ha a la Biblioteca de la Fundació Bartomeu March de Palma.

La donació dels periòdics es tracta de un seguit de capçaleres balears però amb moltes noticies i col·laboradors eivissencs.

Pel que fa a la documentació militar, es dona la circumstància que ha estat rescatada d'un mercadet de segona mà de Palma de Mallorca i guardada pel seu propietari fins aquest moments. En la  donació es pot trobar tot tipus d'informació i documentació relacionada amb els vaixells de càrrega durant la Guerra Civil, expedients, moltes autoritzacions per viatjar, telegrames, llistats de situació dels vaixells de l'armada, i fins i tot molts d'expedients informatius amb fotografies de persones que s'investigaven durant la Guerra Civil.

El regidor de Cultura, Pep Tur ha destacat que es tracta  “d'una donació molt generosa que enriquirà els fons actual de l'Arxiu Municipal  i que ajudarà, sense dubte a que l'Arxiu Històric d'Eivissa es converteixi en un lloc de referència per conèixer i estudiar la historia de les nostres illes”.

La directora de l'Arxiu Històric, Francesca Tur, ha afirmat que la documentació i els diaris donats es troben en molt bones condicions i que a partir d'ara  “es procedirà  al seu inventariat i es digitalitzarán de les capçaleres mes interessants”.

En aquestos moments, l'hemeroteca d'Eivissa és la que disposa de més quantitat de premsa digitalitzada de Balears, amb mes de 200 capçaleres periodístiques. La digitalització de les quals afavoreix la seva conservació i la consulta per part dels historiadors i investigadors.

Donació:

Col·lecció El Obrero Balear (1902-1936)
El Rayo (1912-1913)
El Ideal (1912-1913)
Torxa
Gracia y Justicia (1931)
El Socialista (1913)
Correo de Mallorca (1936-1937)
Solidaridad obrera (1936)
La Ultima Hora (1936)
La Voz (1931)
El Diluvio (1936)
La Almudaina (1937)
El Bon Mot (1937)
Heraldo de Aragón (1935)
La Vanguardia Balear (1935)
ABC Sevilla (1937)

Documentació provinent de la Comandància de Marina de Balears corresponents als anys 1937, 1938 i 1940.

Enllaç a:
Tall de veu Pep Tur, regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Eivissa