Juny 19, 2024

ajuntamentdaltvila

Can BotinoUs informam que el ple d'avui ha adoptat els següents acords i ha tractat els següents punts:

Al punt 2 s'aprova la constitució dels grups municipals que tenen representació al ple de la Corporació i que són els següents: Grup municipal popular, grup municipal socialista, grup municipal Guanyem Eivissa i grup municipal Moviment Ciutadà ÈPIC.

Al punt 3 s'estableix que la periodicitat de les sessions plenàries serà mensual, celebrant-se aquestes els darrers dijous de mes sempre que siguin dies laborals. Així mateix, la Junta de Govern Local es reunirà amb una periodicitat quinzenal per tractar els assumptes dels que és competent.

Al punt 4 s'estructuren les Comissions Informatives, que seran 3: la Comissió d'Economia i Administració Municipal, la Comissió de Territori i Sostenibilitat i la Comissió de Benestar Social i Serveis a les Persones.

El punt 5 consisteix en el nomenament dels representants de l'Ajuntament d'Eivissa a diferents òrgans col·legiats.

El punt 6 recull la proposta de dedicacions dels regidors de l'equip de govern i l'oposició (trobareu tota la informació detallada al document adjunt).

El punt 7 és la proposta de places de personal eventual (també teniu documentació annexada en aquest document).

Quant a la proposta i comunicació de càrrecs amb dedicació exclusiva cal destacar que l'actual equip de govern disposarà d'un càrrec de confiança menys que l'equip de govern de l'anterior legislatura, estalviant 23.410 euros.
En xifres, destaquem que Rafa Ruiz percebrà 6.193´43 euros menys que la primera batlessa de l'anterior legislatura; els tinents d'alcalde, 6.451´50 euros menys respecte als mateixos càrrecs, i els regidors 6.877´35 euros menys que els regidors de l'anterior legislatura.

El punt 8 consisteix en declarar les competències que el ple cedeix a la Junta de Govern Local.

Finalment, el punt 9 són els nomenaments realitzats per l'alcalde per nomenar els tinents d'alcalde, els membres de la Junta de Govern Local i les atribucions de cada un dels regidors.

Enllaç a:
· Ordre del dia en pdf
· Relació de càrrecs, dedicació i retribucions
· Relació de personal eventual i retribucions