Juny 25, 2024

ajuntamentdaltvila

Eivissa, 28 de gener de 2015.- El Pla Municipal sobre Drogues (PMD) de l'Ajuntament d'Eivissa posarà en marxa el pròxim mes de febrer l'Escola de pares i mares, l'objectiu és ajudar els progenitors en l'educació dels seus fills. Dins d'aquesta oferta, que es desenvoluparà en espais municipals o en centres educatius i els horaris es concretaran amb els equips directius d'aquestes instal·lacions, hi ha diversos programes: Trobades familiars; Atenció... Arriba un adolescent i Parla amb ells.

El projecte Trobades familiars s'ha elaborat a petició d'alguns centres educatius del municipi i consisteix en una sèrie de xerrades d'una hora i mitja de durada sobre temes relacionats amb l'educació familiar. Aquestes trobades estaran supervisats per tècnics del PMD i dirigits a famílies amb fills que estan cursant el cicle d'Educació Infantil. Els objectius d'aquest programa és que els pares adquireixin coneixements sobre estratègies educatives que facilitin l'educació familiar. Les sessions es divideixen en una part teòrica i una altra pràctica.

El programa Atenció ... Arriba un adolescent s'estructura des de la línia preventiva desenvolupada des del PMD després d'una dilatada experiència en el treball amb adolescents. Es tracta d'un pla de prevenció familiar, l'objectiu general és el de promoure la capacitat adaptativa de pares i mares davant l'etapa de l'adolescència en el nucli familiar. Aquest projecte està dirigit a famílies amb fills que cursen 5è i 6è d'Educació Primària. Les sessions s'estructuren també en una part teòrica i una altra pràctica.

PLA NACIONAL SOBRE DROGUES
Finalment, dins també de la línia preventiva del PMD s'amplia l'oferta que aquest servei municipal ofereix a les famílies amb el programa Parla amb ells, de l'Associació Esport i Vida i en coordinació amb el Pla Nacional sobre Drogues. Es tracta d'un programa familiar emmarcat en la prevenció selectiva, l'objectiu és el de fomentar la comunicació entre pares i fills perquè els primers puguin tenir coneixement i, per tant, prevenir els primers contactes que els seus fills tenen amb l'alcohol. El pla està destinat a famílies amb fills que estiguin cursant l'ensenyament secundari obligatori (ESO) i s'estructura en sis sessions d'una hora i mitja cadascuna, en les quals, mitjançant xerrades, s'ofereixen les eines necessàries per actuar com a agents preventius. Els programes de l'Escola de pares i mares són de caràcter gratuït i es realitzaran en horari de matí o tarda. Els interessats podran realitzar la inscripció tant en el mateix centre educatiu en què es duguin a terme o dirigint l'Ajuntament d'Eivissa.