Juny 25, 2024

ajuntamentdaltvila

Can botinoL'Ajuntament d'Eivissa només tramitarà expedients electrònics. Després de sis setmanes de treball per part d'empleats públics i polítics, el Consistori diu definitivament adéu al paper per reduir la seva activitat exclusivament al plànol digital.

D'aquesta forma, Eivissa es converteix en un dels primers municipis de Balears que gestiona la totalitat dels seus processos via administració electrònica. Amb ell, els ciutadans podran realitzar fins a 400 tràmits municipals sense necessitat de desplaçar-se físicament fins a l'Ajuntament.

El nou sistema, a través de la plataforma GESTIONA de EsPublico, permet reduir la càrrega administrativa del Consistori i augmentar la rapidesa a l'hora de prestar els serveis municipals. En aquest sentit, els ciutadans podran obtenir una ràpida resposta sobre els processos en els quals estan immersos o sol·licitar certificats i documentació amb signatura electrònica.

La implantació suposa també la reducció de costos. L'ús del DNI electrònic per tramitar qualsevol expedient o signar documents reduirà a més de la meitat el temps que dedica cada treballador a aquesta tasca. A més, també implica una considerable rebaixa en material d'oficina i d'enviaments que redundarà en benefici de les arques municipals.

El responsable de Recursos Humans i Modernització, Ignacio Rodrigo, ha assegurat que “modernitzar l'administració local simplifica els procediments i redueix els temps d'espera als ciutadans”. Rodrigo ha insistit que “Eivissa va a estalviar en paper, fotocòpies, notificacions i altres tràmits que eren bàsics pel mètode antic i que ara queden obsolets”.