Juny 22, 2024

ajuntamentdaltvila

Ple extraordinariEl ple de l'Ajuntament d'Eivissa ha aprovat, aquest matí en un ple extraordinari, la incorporació de 5,4 milions d'euros dels romanents de tresoreria que aniran destinats al pressupost ordinari amb el qual es duran a terme tot un seguit de projectes als pròxims mesos.

La incorporació al pressupost té dos objectius, la reactivació econòmica amb la inversió a la ciutat i continuar atenent les necessitats de les persones del municipi d'Eivissa.

Per a l'alcalde d'Eivissa, Rafa Ruiz, 'amb la incorporació d'aquest romanent, que són l'estalvi que pertany a tota la ciutadania, assolim dos objectius, posam les persones al centre, invertint en les seves necessitats socials com l'habitatge i actuam com a motor econòmic amb inversió pública generant llocs de treball. Invertim en millorar la ciutat i invertim en millorar la qualitat de vida de la nostra ciutadania'.

En aquest romanent que s'incorpora hi ha partides destinades a les àrees de Policia Local, Mobilitat, Obres i manteniment, parcs infantils, Esports, Medi Ambient, Patrimoni, Turisme, Promoció Econòmica, Benestar Animal, Recursos Humans, Benestar Social, creació de cens d'habitatges i a incrementar les ajudes als autònoms i ajudes al lloguer d'habitatges.

A la regidoria de Policia Local, es preveu l'adquisició de 6 motocicletes per a la unitat de policia de barri, 2 tipus trail per a la unitat de GSV.
I l'adquisició d'un vehicle patrulla. També es preveu el projecte de tancament de la planta primera d'oficines de la primera planta per millorar la seguretat en l'accés a les instal·lacions així com el tancament de la recepció i l'adquisició d'equips de transmissions. La inversió prevista és de 130.000 euros.

Pel que fa a l'àrea de Mobilitat, es preveu la licitació i construcció del carril bici de l'avinguda de Bartomeu Rosselló amb la connexió amb avinguda Isidor Macabich i la E-10, projecte de licitació de la bicicleta pública, projecte del Metropeu, projecte d'instal·lació de nou punts elèctrics de càrrega de vehicles al municipi. Aquesta àrea compta amb un pressupost de 90.915,42 euros.

A l'àrea de vies públiques, en destaquen la reforma de les instal·lacions d'aire condicionat del Museu Puget, el generador de Can Ventosa, l'adequació de les instal·lacions elèctriques, línia elèctrica de la casa de la Música, asfaltats al municipi d'Eivissa amb un pressupost de 400.000 euros i l'ampliació de voreres per tal d'enfortir i promocionar la mobilitat sostenible i segura.

Als parcs infantils de la ciutat es preveu la renovació de part dels paviments dels 14 parcs infantils i espais d'esportius exteriors per valor de 224.706,93 € i la instal·lació d'ombres al parc de s'Illa i zona d'oci de l'aire lliure de l'avinguda Vuit d'Agost per valor de 48.397,51 €.

Pel que fa a l'àrea d'Esports es preveu la construcció del rocòdrom del poliesportiu des Viver, la renovació del vestuari de la pista d'atletisme, pintura i reparació de la façana dels edificis del patronat d'esports i la piscina de can Misses i la reforma de tres pistes del pàdel al complex esportiu des Viver, amb un pressupost de 311.000 euros.

En Medi Ambient s'han previst la instal·lació de plaques fotovoltaiques als centres escolars de Can Cantó, Can Misses, Cas Serres, Sa Jovería i Can Ventosa. Aquesta intervenció als centres escolars permetrà l’autoabastiment d’energia a les escoles i l’excedent d’energia que no es consumeixi podrà revertir a la xarxa elèctrica i compta amb un pressupost d’1,4 milions d’euros. També es preveuen obres a la xarxa d'aigua de Ca n'Escandell, treballs forestals Es Putxet, l'estudi i seguiment de les praderies de posidònia a Talamanca i els projectes a la xarxa de pluvials d'avinguda Espanya, carrer Aragó i Vicent Serra i Orvay.

A l'àrea de patrimoni s'inclouen la neteja de les murades així com la compra del solar conegut com l'Antic Hospital.
Pel que fa al MACE es preveu dur a terme el projecte d'adequació com a magatzem del Museu d'Art Contemporani d'Eivissa de les instal·lacions d'es Polvorí a Dalt Vila i transport de les obres contingudes a l'espai ocupat actualment pel Museu al barri de Can Misses per un import de 45.248,07 €.

En Turisme s'inverteixen 99.895,00 en campanyes específiques Eivissa Patrimoni de la Humanitat, ajudes en esdeveniments turístics i altres convenis de promoció turística de la ciutat.

Pel que fa a l'àrea de promoció econòmica comercial, es preveu implementar accions com impulsar la marca de petit comerç urbà, redacció d'un pla estratègic per impulsar el petit comerç de la ciutat, entre altres accions.

Al servei Eivissa Crea, es preveu un increment de 177.500,00 euros per poder desenvolupar accions com el programa de foment de l'emprenedoria lligada a la creativitat, noves tecnologies i cultural; implementar i fer difusió de l'espai 07800 Districte Tecnològic i Campus; Potenciar el projecte municipal d'Eivissa Crea; Potenciar la formació de les persones aturades del municipi amb TICS; Crear un espai d'informació clara per la ciutadania sobre normativa, ajudes, certificacions sobre la Covid-19.

Al Centre de Protecció Animal de sa Coma es preveu una inversió de 45.000 euros en la construcció de gàbies d'obra en espai interior del centre al costat d'infermeria, enrajolat de les parets per a facilitar les labors de neteja i millora del sistema de sanejament existent de recollida i reutilització d'aigües procedents de la neteja del centre.

En Recursos Humans, es realitzaran contractacions temporals i es contractaran 4 places d'arquitecte tècnic i 2 places d'auxiliar administratiu per tal de reforçar les àrees que tenen major càrrega de feina.

Pel que fa a les subvencions al lloguer d'habitatges, es preveuen 500.000 euros en ajudes al lloguer d'habitatge atès la realitat social i econòmica del moment i a fi de donar resposta a aquesta necessitat real de la ciutadania i es suplementen en 250.000 euros aquestes ajudes als autònoms.

Aquest document passarà a exposició pública durant quinze dies.

Adhesió de l'Ajuntament d'Eivissa a l'estratègia de promoció de la salut i prevenció en el Sistema Nacional de la Salut.

El ple de l'Ajuntament d'Eivissa ha formalitzat la sol·licitud d'adhesió a l'Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció en el Sistema Nacional de la Salut, amb la finalitat de donar un marc de compromís institucional a la implementació local d'aquesta, i considerant-se un element clau per donar estabilitat a les accions que es desenvolupin en aquest context, a més de donar visibilitat al projecte en l'àmbit de tot l'Ajuntament, de la població del municipi i en l'àmbit autonòmic i nacional; i servir com a mitjà per advocar per la salut.

Una vegada aprovat per ple, es crearà una taula intersectorial i la realització d'un mapa de recursos comunitaris de promoció de la salut i prevenció. També es posaran en marxa una sèrie d'actuacions com facilitar informació de qualitat perquè totes les persones puguin desenvolupar estils de vida saludables. És a dir, recomanacions i suport a la ciutadania sobre com fer que els seus estils de vida siguin més saludables. A això se li denomina en l'Estratègia "consell integral en estils de vida saludables". Es facilitarà informació i col·laboració dels recursos (sanitaris o no) disponibles a la zona per promoure estils de vida més saludables. D'aquesta manera, es coordinaran els recursos oferts en l'entorn sanitari, amb els disponibles en la comunitat i en l'entorn educatiu; Es focalitzaran aquestes accions en població infantil, durant l'embaràs i la lactància i en la població adulta.; Per a la població més gran de 70 anys, es desenvoluparan plans de seguiment individualitzat per a la millora de la salut i de prevenció de la fragilitat, entesa com una situació de major vulnerabilitat i de risc per a la discapacitat i dependència en les persones grans. La finalitat és que la població major mantingui el nivell més gran d'autonomia el màxim de temps possible.

Wpp