Juliol 25, 2024

ajuntamentdaltvila

Presentació estudi posidònia TalamancaEl regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Eivissa, Jordi Salewski, acompanyat de Xisco Sobrado, tècnic de l'àrea marina del GEN-GOB, han explicat avui l'estudi que han fet, a petició de la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Eivissa, sobre la caracterització de l'hàbitat submergit de la badia de Talamanca.

L'estudi s'ha realitzat durant el mes de maig de 2019 a la badia de Talamanca on s'han instal·lat 15 estacions de seguiment a 5 espais, 4 dins la badia i un fora d'aquesta que permetrà realitzar les comparacions del seguiment. L'estudi té la finalitat de fer un seguiment científic i determinar l'estat de salut i poder posar les mesures correctes per a la seva regeneració i posterior gestió de la badia.

 

A més de les 15 estacions de seguiment, s'ha realitzat un estudi de la dinàmica poblacional de la praderia, la cobertura, la densitat de feixos, la taxa de sedimentació, l'abundància de macro invertebrats i d'organismes epífits a les fulles.

El regidor de Medi Ambient, Jordi Salewski, ha destacat que la praderia de posidònia de la badia de Talamanca no es trobe en bon estat, especialment a dos punts de la badia, el punt d'Illa Grossa i la part central, on el 50% de la praderia està en un estat avançat de degradació.

Per aquest motiu, ha dit el regidor, 'aquest estudi significarà el punt de partida per a la recuperació de la badia. És molt important dur a terme una intervenció a aquest espai, primer amb l'autorització del camp de boies ecològiques que, juntament amb aquest estudi científic, tindrà en compte la capacitat de càrrega de la badia seguint criteris ecosistèmics i adequant el nombre de fondejos per a la seva instal·lació i en segon lloc perquè el projecte inclou tota una sèrie de mesures de recuperació del fons marí de la badia'.

Per la seva banda, Xisco Sobrado, ha destacat que els principals responsables de la degradació de les praderies de Talamanca són: l’abocament de nutrients provinents d’emissaris i embarcacions, l’abocament de salmorra, i el fondeig incontrolat d’embarcacions. És urgent prendre mesures com la regulació del fondeig a Talamanca, però aquesta regulació té que tenir en compta altres usos marins, com són les zones de pesca tradicional a Talamanca.

L’Ajuntament d'Eivissa i GEN-GOB també proposen treballar per a la inclusió de la badia de Talamanca a la Xarxa Natura 2000 per tal d'assegurar una gestió efectiva de l'espai.

Per altra banda, el regidor de Medi Ambient, Jordi Salewski, ha anunciat que el pròxim dimecres intervindrà, en el marc de la Cimera del Clima COP25, presentant aquest informe i donant a conèixer la importància de la posidònia a la Mediterrània.