Juliol 21, 2024

ajuntamentdaltvila

Can BotinoEs tracta d’una mesura cautelar proposta per l’equip de govern per avaluar l’impacte ambiental que permet l’actual planejament a la zona.

L'equip de govern de l'Ajuntament d'Eivissa plantejarà demà dimarts a una sessió plenària extraordinària l'aprovació d'una proposta de paralització de llicències, de manera cautelar i durant màxim un any, al Polígon 32, que correspon a la zona de cas Mut i Eivissa Nova. L'objectiu d'aquesta mesura és poder analitzar i revisar els paràmetres i l'impacte mediambiental de les construccions que el planejament urbanístic en vigor preveu a la zona, fonamentalment un entorn rural.

Amb l'actual planejament urbanístic, una vegada no ha estat aprovat el Pla General d'Ordenació Urbana de 2016, es poden construir edificis de gran volum a les diferents parcel·les. De fet, en aquest espai ja s'han iniciat les obres d'alguns habitatges unifamiliars i s'han informat diverses llicències de nova planta. En concret, els Serveis Tècnics de l'Ajuntament d'Eivissa, informen que s’han rebut 23 sol·licituds de llicència, de les quals 7 han estat autoritzades i estan en un estat d'execució més o menys avançat; 1 llicència ha set denegada i 5 llicències no han iniciat obres. La resta de sol·licituds estan pendents de resoldre's per manca d'informes sectorials o documentació.

Davant aquesta situació, la tinent d’alcalde d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Eivissa, Elena López, explica que 'la paralització cautelar que es proposa obeeix a una necessitat d'estudiar la nova situació urbanística de manera pausada per tal de poder protegir, en la mesura del possible, aquest espai’.

Val a dir que les llicències atorgades i en construcció compleixen els paràmetres del PGOU del 1987 i del 2016 i, en aquest sentit, no arriben en cap cas al màxim d’edificació que marca el Pla Territorial Insular en sols rústics.

La documentació urbanística i tramitació de l'edificabilitat d'aquest polígon es va realitzar a finals dels 90, sota els criteris urbanístics del PGOU de l'any 70, i va acabar aprovant-se la seva tramitació durant la legislatura de 2011-2015.

El fet que en les darreres setmanes els Serveis Tècnics hagin pogut constatar l'impacte ambiental de la construcció dels habitatges amb el planejament urbanístic actualment en vigor ha motivat la proposta de mesura cautelar plantejada per l’equip de govern, amb l’objectiu de poder estudiar correctament aquest impacte i permetre que pugui prevaldre l’interès general paisatgístic de la zona.

Enllaç a:
· Tall de veu de la regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Eivissa, Elena López