Juny 19, 2024

ajuntamentdaltvila

Pla AiguaL'alcalde d'Eivissa, Rafa Ruiz, i el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Eivissa, Jordi Salewski, han presentat el Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua del municipi d'Eivissa.

El Pla Sostenible és un full de ruta que conté les descripcions de les instal·lacions, les projeccions a mitjà i llarg termini de l'ús d'aigua al municipi i les mesures d'eficiència a aplicar així com els compromisos de les actuacions previstes.

L'alcalde d'Eivissa, Rafa Ruiz, ha dit que 'el principal objectiu del Pla de gestió sostenible de l'aigua és fer una gestió eficient dels recursos hídrics del municipi i en concret, els objectius estan enfocats en l'estalvi d'aigua, la reducció del consum, la implicació de la ciutadania i dels grans consumidors. També preveu l'establiment de les millores que necessita la xarxa d'abastiment i sanejament de la ciutat i garantir la suficiència hídrica'.

Per a dur a terme el Pla de gestió Sostenible de l’Aigua s’ha determinat els habitants empadronats als quals es subministra aigua, i en aquest s’hi sumen els habitants equivalents. Aquest son el resultat de l’índex de pressió humana derivada de la població flotant i del turisme que arriba a la ciutat. En aquestes xifres s’inclouen turistes procedents de creuer, ports esportius, segones residències, visitants puntuals i treballadors temporals.
Al municipi d’Eivissa hi ha 49.783 habitants i 13.751 places turístiques i amb una població flotant (amb dades de 2019) que arriba al punt més alt a l’agost amb 81.585 persones (flotant es de 31.802)

Per planificar el futur de la gestió de l’aigua, també s’ha inclòs el possible creixement de població, vinculat a les dades del PGOU en tramitació. Hi ha que recordar que l’actual PGOU redueix la població en un 45 % respecte el de l’any 1987, de 140.000 a 76.500 habitants.

En aquest sentit, el document preveu la inversió més gran feta en la infraestructura de distribució d'aigua i millora del clavegueram que permetrà millorar el rendiment de la xarxa d'aigües minimitzant les fuites, així com una forta inversió en la xarxa de separativa per millorar també l'aigua que arriba a la depuradora.

El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Eivissa, Jordi Salewski, ha afirmat que 'el Pla de gestió Sostenible de l'Aigua és un molt ambiciós però realista, inversions programades i possibles de realitzar. L'aigua és un bé preuat i escàs a l'illa d'Eivissa, i som el primer municipi que presenta un pla de gestió sostenible amb la intenció de reduir els consums i estalviar aigua. En un context de crisi climàtica no podem malbaratar aquest recurs natural'.

El Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua presenta un conjunt de mesures per garantir la suficiència hídrica del present i del futur amb els creixements de població que tenen com a objectiu, reduir l'explotació de les masses d'aigua subterrànies i reduir la demanda energètica per a la producció de la dessaladora.

Alguns d'aquests objectius ja es van iniciar l'estiu passat, com la reordenació dels usos dels recursos disponibles amb la paralització de les extraccions d'aigua dels pous amb l'objectiu d'accelerar la regeneració dels aqüífers.
L'aportació dels pous a la ciutat d'Eivissa ja era molt baixa, consumint un 5% del volum total subministrat. La resta, el 95% ja era subministrada per l'aigua provinent de la planta dessaladora. Aquesta mesura, que va ser pionera a l'illa i servirà per a la recuperació de les masses d'aigua subterrànies molt explotades.

Pel que fa a les mesures d'estalvi d'aigua, encaminades a aconseguir el descens en el consum, van des de la conscienciació ambiental de la població, l'administració local i establiment de noves polítiques del preu de l'aigua. Les mesures de conscienciació es faran amb la implantació de campanyes informatives, desenvolupant programes d'educació ambiental i de mesures d'eficiència de l'ús de l'aigua, que afecten directament sobre les infraestructures.

Enllaç a:
· Més informació sobre el Pla en pdf
· Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua complet en pdf

Wpp