Juny 25, 2024

ajuntamentdaltvila

Paralització obresL’Ajuntament d’Eivissa ordena la paralització de les obres sense llicència d’ampliació d’un habitatge al costat del segon cinturó de ronda.

Aquestes obres van estar inspeccionades la passada setmana per agents de la UMA i el zelador municipal que comprovaren que l’empresa no disposava de la llicència per executar aquestes obres, per la qual cosa se li notifica l’ordre de paralització de les obres.

Una vegada s’ha constatat que, tot i haver rebut la notificació de paralització les obres s’han continuant executant incomplint l’ordre de suspensió, l’Ajuntament d’Eivissa tramita el precinte de les obres i la incoació d’un expedient de restabliment de la zona alterada.

Les obres que s’estaven executant, ubicades al carrer per Antoni Balançat al barri de Cas Mut, consistien en ampliacions de diferents espais de l’edificació principal, en més de 300 metres quadrats, així com l’ampliació del porxo i la instal·lació d’una estructura metàl·lica de xapa de més de 100 m2.

Wpp