Juny 15, 2024

ajuntamentdaltvila

Oferta feinaL’Ajuntament d’Eivissa aprova una oferta de feina pública per al proper any de 26 places. Es tracta de places actualment cobertes de manera interina que podran sortir a provisió definitiva durant 2021.

L’Ajuntament d’Eivissa ha aprovat per Junta de Govern Local una oferta de feina pública per a l’any 2021 de 26 places. Es tracta de places que varen quedat vacants durant 2019 com a conseqüència del cessament de treballadors i treballadores fixes degut a jubilacions, renúncies o altres causes previstes a la normativa, i que actualment estan cobertes de manera interina o per comissions de serveis.

Això permetrà que durant 2021 es puguin treure aquestes places a provisió definitiva.

Les places incloses a l’oferta són les següents:

De personal funcionari:
- 1 plaça de tècnic/a d’administració especial per al lloc de treball de director/a de Recursos Humans.

De personal laboral:
- 3 places d'auxiliar de serveis 1 festius, de la divisió funcional d'oficis, grup professional operari.
- 2 places d'auxiliar administratiu/va, de la divisió funcional administrativa, grup professional auxiliar.
- 3 places de monitor/a sociocultural, de la divisió funcional tècnica, grup professional auxiliar tècnic/a.
- 10 places de treballador/a familiar, de la divisió funcional tècnica, grup professional auxiliar tècnic/a.
- 1 plaça de coordinador/a, de la divisió funcional tècnica, grup professional tècnic/a de grau mig.
- 1 plaça d'educador/a social, de la divisió funcional tècnica, grup professional tècnic/a de grau mig.
- 1 plaça de tècnic/a mig de joventut, de la divisió funcional tècnica, grup professional tècnic/a de grau mig.
- 1 plaça de tècnic/a mig de formació, de la divisió funcional tècnica, grup professional tècnic/a de grau mig.
- 1 plaça de tècnic/a pla municipal de drogues, de la divisió funcional tècnica, grup professional tècnic/a de grau mig.
- 1 plaça de treballador/a social, de la divisió funcional tècnica, grup professional tècnic/a de grau mig.
- 1 plaça de tècnic/a responsable Eivissa Crea, de la divisió funcional tècnica, grup professional tècnic/a de grau superior.