Juliol 21, 2024

ajuntamentdaltvila

Mesa de TurismeL’Ajuntament d’Eivissa ha constituït aquest matí la Mesa per a l'Abordatge de la prostitució, la tracta i el tràfic de persones amb fins d'explotació sexual a la ciutat d'Eivissa.

Aquesta constitució s’ha realitzat en línia i hi ha participat l’alcalde d’Eivissa, Rafa Ruiz; la regidora d’Igualtat, Clàudia Cotaina, i la tècnica d’igualtat, Roser Alenyar; la regidora de Policia local, Rosa Rubio, i l’oficial de la Policia Local, Maria Àngeles Gallardo; la regidora de Benestar Social, Carmen Boned i el cap de Benestar Social, Xavier Vilamanyà; la tècnica de l’Institut Balear de la Dona, Susana Ortega; i altres institucions com el Consell Insular d’Eivissa, el Cos Nacional de Policia, l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, l’entitat Metges del Món i una persona representat de cada grup municipal present a l’Ajuntament d’Eivissa.

L’alcalde d’Eivissa, Rafa Ruiz, ha afirmat que ‘la prostitució, la tracta i el tràfic de persones, que afecta molt majoritàriament a les dones, és un problema que ens preocupa, i molt, i davant el qual no poden tancar els ulls. Sabem que reduir o fer front a les diverses situacions d’explotació sexual és una feina titànica, que el fet de ser destinació turística encara ens complica més aquesta feina, però estam disposats a començar, a mirar de fer front al problema i per això convocam la Mesa, per a que entre tots i totes puguem avançar en la millor comprensió del problema i treballar en les mesures’.

Per la seva banda, la regidora d’Igualtat de l’Ajuntament d’Eivissa, Claudia Cotaina, ha afirmat que ‘la prostitució és una de les formes extremes de violència masclista que més invisibilitzades i tolerades estan a la nostra societat. Baix l’argument neoliberal de la lliure elecció deixam a la seua sort a milers de dones que pateixen aquesta violència diàriament. Milers de dones al nostre país sense més opcions que aquesta. A més, la prostitució i l’explotació i la tracta estan completament relacionades, per tant, hem de treballar des dels diferents enfocaments per arribar a solucions que arribin a totes aquestes persones.’

Durant la reunió mantinguda, s’ha realitzat una valoració de la realitat actual de la prostitució i tracta basada, sobretot, en la realitat de les titulars de drets, amb l’objectiu de conèixer les necessitats i els recursos desplegats per cada entitat, així com les accions específiques per fer front a la nova situació COVID en relació a les dones en situació de prostitució i de tracta de persones amb finalitat d'explotació sexual. També s’han abordat possibles solucions, iniciatives i propostes, i s’han discutit les coordinacions desenvolupades i necessitats de coordinació. Ara, la Mesa tècnica començarà a treballar en plantejament dels objectius i les accions a dur a terme.