Juny 19, 2024

ajuntamentdaltvila

Ajuntament d'EivissaEl termini d’inscripció finalitza el 26 de novembre.

L’Ajuntament d’Eivissa obre la constitució d’una borsa de treball per a treballadors i treballadores socials per cobrir per cobrir necessitats urgents i inajornables de contractació o prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, per concurs-oposició de personal laboral/funcionari temporal.
Les bases estan publicades al BOIB núm. 194 de data 12 de novembre de 2020, al tauler d’anuncis de la seu electrònica i a la pàgina web de l’Ajuntament.

Les persones interessades podran presentar les sol·licituds de forma telemàtica a la seu electrònica municipal: Catàleg de tràmits/ Recursos Humans/ Borsa de treball de treballador/a social per a cobrir necessitats urgents i inajornables de contractació o prestació de serveis a l’Ajuntament d'Eivissa. També es pot fer de manera presencial, sol·licitant cita prèvia a través de la seu electrònica, al registre d'entrada del Servei d’Atenció a la Ciutadania al CETIS.

Enllaç a:
· Convocatòria treballadors i treballadores socials