Juny 25, 2024

ajuntamentdaltvila

Arxiu fons digitalL'Arxiu Històric digitalitza i incorpora a la web de l'Ajuntament d'Eivissa un total de 330 nous llibres de l'antiga Universitat d'Eivissa i Formentera perquè puguin ser consultats per usuaris i historiadors.

L'Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera està treballant en la incorporació de noves sèries documentals als fons digitalitzats perquè puguin ser consultats per la ciutadania mitjançant la pàgina web de l'Ajuntament d'Eivissa.
En total s'han de digitalitzar 330 llibres, la qual cosa suposa a prop de 51.500 pàgines. Es tracta dels 'Llibres de la Sal' i els llibres de 'El Bosser i dipositari' i de l'antiga Universitat d'Eivissa i Formentera, els últims llibres d'aquesta sèrie que quedaven per digitalitzar després de la labor duta a terme l'any passat en la qual es van incorporar a l'arxiu totes les actes de l'antiga Universitat.

Els 'Llibres de la sal' són els llibres als quals s'anotaven tots els aspectes de la gestió de les Salines d'Eivissa i Formentera quan eren responsabilitat de la Universitat, abans que fossin expropiades al poble d'Eivissa després de la Guerra de Successió.

En concret s'estan digitalitzant:
Llibres de l'escrivà de la sal. 18 llibres. De 1.468 – 1.580
Llibres del guardià de la sal. 159 llibres. De 1.469 a 1.710.
Astes de la Sal. Segle XVI.
Taula de la sal. Segles XVII i XVIII.

També es posaran a disposició de la ciutadania, 'El Bosser i dipositari', que són en total 107 llibres amb una cronologia que va de l'any 1.567 a 1.789. Aquests llibres pertanyien a la mà major de la institució, que era l'encarregat de cobrar diferents drets de la Universitat, entre els quals en destacaven el dret del millarès i el dret de la bossa o el dret nou. Era, per tant, l'administrador dels cabals de la Universitat i com a tal feia també la majoria dels pagaments, sempre a partir de les ordres que rebia dels jurats. A les Ordinacions del 1.663 s'estableix que, en desaparèixer el càrrec de moneder, les seues funcions siguin assumides pel bosser. D'ell cobraven la majoria dels oficials de la Universitat i també rebia en dipòsit diferents capitals de particulars, que havien estat retinguts pel jutge per motius diversos.
L'equip de digitalització també treballarà amb 19 llibres de pòlisses de l'any 1.554 a 1.757 i 23 llibres d'àpoques de 1.555 a 1.777.

Els treballs de digitalització que es duen a terme a la sala de ses Voltes de l'Artxiu Històric, ho estan realitzant sis tècnics professionals amb tres màquines d'escàner tipus aeri.
L'empresa Artyplan de Barcelona s'està encarregant dels treballs i per dur-los a terme s’està emprant una maquinària especialitzada que s’ha traslladat a l'Arxiu Històric atès que l'excepcionalitat de la documentació desaconsellava el seu enviament fora de la seu de l'Arxiu per qüestions de seguretat. El pressupost dels treballs és de 18.000 euros.

Enllaç a:
· Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera: Fons digitalitzat