Juny 14, 2024

ajuntamentdaltvila

Ajuntament d'EivissaL’Ajuntament d’Eivissa està a punt d’adjudicar la redacció definitiva del projecte i les obres, finançades íntegrament pel Consell d’Eivissa, podrien sortir a licitació en 2021.

La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha desestimat el recurs contenciós administratiu que una sèrie de mercantils i particulars varen interposar contra la modificació del Pla Parcial del sector IV del planejament municipal que permet la construcció del centre de baixa exigència des Gorg.

La sala, en una sentència dictada el passat 31 de juliol, desestima tots els arguments dels demandants i fa una expressa imposició de costes processals de 2.000 euros.

L’objecte del recurs era l’acord plenari del 28 de setembre de 2017 pel que s’aprovava definitivament la modificació puntual del Pla Parcial que feia possible la construcció del centre de benestar social. Per fer-ho, es canviava l’ús detallat de 2.059 metres quadrats de la parcel·la, passant d’aparcament a equipament dotacional.

La sentència rebutja tots els arguments dels demandants, els referits a la forma legal en que es va modificar l’ús final dels terrenys, els relacionats amb el còmput d’aparcaments del sector, els de falta de justificació o legitimació de la modificació urbanística o els de tipus ambiental. A la sentència es recorda quin va ser tot el tràmit de la modificació puntual de planejament, que va rebre informe favorable de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme, Patrimoni Històric-Artístic (CIOTHUPA) del Consell en juliol de 2017.

La sentència recull que els demandants entenen la necessitat de construir una infraestructura social d’aquest tipus però volen que es faci a un altre emplaçament i que, durant el procediment, no varen negar expressament que la seva oposició al projecte és per ‘interessos generals i res a veure tenen amb l’interès general’
Pel que fa a aquesta futura infraestructura social, en aquests moments, l’Ajuntament d’Eivissa té molt avançat el procediment de contractació per a la redacció del projecte executiu i la direcció d’obres del futur centre, després d’haver-se ja aprovat anteriorment un abans projecte.

L’adjudicació de la redacció del projecte definitiu es produirà en les pròximes setmanes i l’equip redactor que resulti guanyador tindrà un termini de 6 mesos per al lliurament de les feines. Així, s’espera que durant l’any 2021 es puguin ja licitar les obres d’aquest centre de baixa exigència, que seran finançades íntegrament pel Consell d’Eivissa segons el conveni de col·laboració signat entre les dues administracions a l’any 2019.

Hem de recordar que es tracta d’un centre que tindrà caràcter insular i que, per tant, donarà servei a les persones sense sostre de l’illa. En aquest sentit, l’alcalde d’Eivissa, Rafa Ruiz, en conèixer avui la sentència, ha manifestat la gran importància que té aquesta infraestructura per donar una primera assistència a les persones sense llar. ‘Aquesta sentència és una bona notícia perquè ens dona encara més seguretat per seguir endavant amb un projecte que fa anys que és molt necessari per a la nostra ciutat i per la illa en general. Sempre hem dit que s’estaven fent les coses bé i ara aquesta sentència ho confirma, per la qual cosa redoblarem esforços per a que aquest centre sigui una realitat el més aviat possible’, senyala Ruiz.