Juny 17, 2024

ajuntamentdaltvila

Apunts en netL’Ajuntament d’Eivissa i el Consell de Formentera llancen la campanya ‘Apunts en net’, un eina que ajudarà al personal de l’administració a resoldre dubtes lingüístics.

L’Ajuntament d’Eivissa i el Consell Insular de Formentera llancen la campanya ‘Apunts en net’, una campanya lingüística dirigida al personal de les dues administracions per resoldre els dubtes lingüístics més habituals a l’hora de redactar textos en català. La iniciativa “Apunts en net”, neix de la regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament d'Eivissa amb l’objectiu d’ajudar i servir de suport al personal de la institució. Els serveis d’assessorament lingüístic de les dues administracions han treballat conjuntament el contingut dels apunts i han dissenyat unes petites píndoles lingüístiques que començaran a partir de dilluns. 

El programa consisteix en l’enviament de tres apunts lingüístics setmanals que el personal de les administracions rebrà al seu correu de feina. Cada apunt conté una breu explicació teòrica i exemples, i s’han dividit les temàtiques en tres blocs:
· Aspectes ortogràfics, sintàctics, gramaticals i lèxics com pronoms, preposicions i lèxic específic.
· Convencions estilístiques com l’ús de les majúscules i les minúscules, abreviatures i símbols.
· Llenguatge administratiu en el que es treballarà la terminologia administrativa i aspectes de redacció administrativa entre d’altres temes.

La regidora de Normalització lingüística de l’Ajuntament d’Eivissa, Clàudia Cotaina, ha assenyalat que ‘aquesta iniciativa té l’objectiu d’assegurar la millora contínua i la formació permanent del personal de la institució i vol resoldre dubtes freqüents, aprofundir en el coneixement de la nostra llengua i facilitar la feina dels treballadors i treballadores”.

El programa servirà de suport a la tasca diària del personal de l’administració, i el seu contingut s’ha dissenyat per donar resposta als dubtes més freqüents, ja siguin de lèxic, redacció o convencions lingüístiques, així com també fer arribar d’una manera clara i senzilla les actualitzacions de criteris normatius o convencionals, o la inclusió de neologismes, paraules i expressions específiques que el dia a dia planteja.
El format d’apunt permet, alhora, introduir aspectes de toponímia i paraules i expressions genuïnes i pròpies de les dues illes.