Juny 17, 2024

ajuntamentdaltvila

Apfem AktuaL’Ajuntament d’Eivissa posa en marxa un servei de menús diari a domicili per famílies amb menors a càrrec i persones amb especial vulnerabilitat.

La regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament d’Eivissa amplia fins a 100 l’oferta de menús diaris que pot assumir el servei de menjar a domicili que l’Ajuntament d’Eivissa va posar en marxa el passat mes de març. Aquest nou servei està orientat a famílies amb menors a càrrec i persones que viuen soles o que tenen especial dificultat per proveir-se d'una dieta equilibrada nutricionalment. L’increment total amb el servei ja existent serà esglaonat en funció de les peticions i la valoració per part dels serveis socials. Arribarà a sumar entre els dos serveis fins les 100 entregues diàries.

Als 36 menús que s’estaven lliurant actualment s’hi sumaran els del nou servei, que es poden oferir desprès d’haver signat un nou contracte valorat amb 20.000 euros amb Centre Especial d’Ocupació APFEM Aktúa.

L'increment d’aquest servei serà esglaonat segons es vagin rebent les peticions i aquestes siguin valorades pels professionals dels serveis social municipals de Benestar Social.

La regidora de Benestar Social de l’Ajuntament d’Eivissa, Carmen Boned, ha dit que ‘amb l’obertura d’aquesta nova línia d’ajuda que es farà de forma esglaonada incorporam com a objectiu arribar també a famílies amb menors a càrrec i continuar oferint el servei a persones soles amb especial dificultat per proveir-se d'una dieta equilibrada. Es tracta d’una mesura preventiva i protectora en tema alimentari i nutricional ja que l'alimentació que s'ofereix segueix els mateixos estàndards de qualitat que regeixen el contracte de menjar a domicili’.

El servei, pioner a les Balears, es presta a través del Centre Ocupacional Apfem Aktúa i reuneix tot un seguit de requisit que, a més d'afavorir la inserció laboral de col·lectius amb dificultats d'inserció, també estableix que tant les matèries primeres que s'utilitzen com el procés de distribució dels menús incorporen per contracte productes de cultiu local, de cultiu ecològic, provinents del comerç just i amb criteris mediambientals. D'aquesta manera, els menús s'elaboren amb criteris ecològics i de consum de productes locals i la posterior distribució als domicilis particulars de les persones beneficiàries amb criteris de sostenibilitat mediambiental.