Juny 24, 2024

ajuntamentdaltvila

Ple 30 d'abril 2020L'Ajuntament d'Eivissa anuncia la realització de tests d'anticossos de detecció de la Covid-19 a tota la plantilla de la Policia local d'Eivissa per part de l'ib Salut.

El ple de l'Ajuntament d'Eivissa ha aprovat les bases reguladores de les subvencions en matèria de Benestar Social, associacions de veïns, lloguer d'habitatge per a joves, ajudes a estudiants de grau, adquisició de llibres de text i premis als millors expedients acadèmics.
Durant el ple, la regidora de Recursos Humans, Estefania Torres, ha anunciat l'inici de la realització dels tests d'anticossos de detecció de la COVID-19 a tota la plantilla de la Policia Local d'Eivissa.

Aprovació de les bases subvencions en matèria de Benestar Social i associacions de veïns.
El ple de l'Ajuntament d'Eivissa ha aprovat per unanimitat les bases de les subvencions en matèria de Benestar Social. Es tracta de les subvencions en règim de concurrència competitiva, valorades en 70 mil euros i les subvencions destinades a les associacions de veïns que estan valorades en un total de 115 mil euros.

Tests d'anticossos de detecció de la Covid-19 per a tota la plantilla de la Policia Local.
La regidora de Recursos Humans, Estefania Torres, ha informat avui al ple que l'Ib Salut començarà de manera immediata a realitzar tests d'anticossos de detecció de la Covid-19 a tota la plantilla de la Policia Local d'Eivissa. Des de l'Ib Salut ja s'han enviat les instruccions a la tècnica de Prevenció de Riscos Laborals per anar citant a tota la plantilla, de tal manera que tots els i les agents se sotmetran a la prova durant les pròximes setmanes.

Torres ha recordat que quant a la realització proves de diagnòstic, l'Ajuntament d'Eivissa sempre ha atès les recomanacions de les autoritats sanitàries i ha seguit tots els protocols de seguretat en el treball i relacionats amb la pandèmia. Segons ha explicat la regidora, 'l'Ib Salut ha prioritzat la realització d'aquesta prova als policies després d'haver-la fet al sector de les residències de majors i al personal sanitari', donada la seva característica de servei essencial.

D'altra banda, el Ple de la Corporació ha aprovat, amb l'abstenció dels grups de l'oposició, la modificació del pacte de funcionaris establint que la jornada de la Policia Local és a partir d'ara de 35 hores setmanals i no de 37,5 hores sense que això suposi una minva del seu salari. Així, els policies que voluntàriament vulguin realitzar 37,5 hores i prestar més hores de servei, podran cobrar un complement de prolongació de jornada.

Aprovació bases d'ajudes al lloguer d'habitatge per a joves, estudiants de grau, adquisició de llibres de text i premis als millors expedients acadèmics.

Durant la sessió plenària, també s'han aprovat, amb l'abstenció dels grups de l'oposició, les bases reguladores per a les ajudes al lloguer d'habitatge per a joves, que s'ofereixen per segon any consecutiu, amb l'objectiu d'ajudar a la joventut del municipi i facilitar-li l'accés a l'habitatge. Aquestes subvencions estan dirigides als joves de 18 a 35 anys, empadronats al municipi d'Eivissa durant tot l'any subvencionable i fins al darrer dia del termini de presentació de sol·licituds, i titulars d'un contracte de lloguer d'habitatge. Les bases d'aquestes ajudes estaran en exposició pública durant un mes abans de la seva convocatòria, prevista per al mes de juny.

També s'han aprovat les bases específiques que regulen les ajudes per a estudiants de grau i formació professional del municipi d'Eivissa. Es tracta de subvencions per a aquells estudiants de títols oficials cursats en centres de tot Espanya. Els interessats han d'estar empadronats en el municipi d'Eivissa amb una antiguitat mínima de tres anys continuats i estar matriculats amb un mínim del 80% dels crèdits previstos en el pla d'estudis universitaris i el 100% en els cicles formatius. Així mateix, s'han aprovat les bases reguladores dels premis als millors expedients acadèmics de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i les subvencions per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic.

Altres assumptes aprovats avui en sessió plenària han estat les bases de les beques per a la realització de pràctiques de laboratori en matèria d'arqueologia. En matèria de mobilitat l'aprovació definitiva relativa a les zones ACIRES i les normes de l'ordenança de Circulació del municipi, l'aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de la via pública i zones de titularitat privada d'ús públic, així com la renovació dels membres del Consell de Participació Ciutadana.