Juliol 13, 2024

ajuntamentdaltvila

Ajuntament d'EivissaL'Ajuntament d'Eivissa porta a aprovació les bases per a subvencions en matèria de Benestar Social i les d'Associacions de Veïns amb un total de 180 mil euros.

L'Ajuntament d'Eivissa presenta al ple, que tindrà lloc demà 30 d'abril, les bases reguladores de les ajudes a entitats en l'àmbit socials i sociosanitari del municipi, valorades en 70.000 euros, les bases de les subvencions a les 12 associacions veïnals amb 115.000 euros i la renovació dels membres i entitats del Consell de Participació Ciutadana.

Pel que fa a les bases regulades a les entitats en matèria de Benestar Social, que compten amb un pressupost de 70.000 euros, l'Ajuntament d'Eivissa ha consolidat una línia d'ajudes a l'associacionisme en l'àmbit social i sociosanitari perquè aquestes puguin seguir desenvolupant les seves tasques per a la millora d'atenció als ciutadans.

Una vegada aprovades les bases per a la concessió de subvencions en matèria de Benestar Social es sotmetran a un període d'informació pública i una vegada finalitzat, si no rep cap al·legació o reclamació, quedaran aprovades.

Al ple també es durà a aprovació les bases específiques que regulen les subvencions en matèria d'activitats de les associacions de veïns del municipi d'Eivissa amb un pressupost de 115.000 euros. Aquestes bases estan orientades a fomentar la realització i programació d'activitats per tal d'intensificar la participació social al municipi.

Per poder ser beneficiàries de les subvencions, les entitats han de complir diversos requisits, ser associacions de vesins legalment constituïdes, estar inscrites al Registre Municipals d'Associacions Veïnals de l'Ajuntament, reunir els requisits de la convocatòria i estar al corrent de les obligacions fiscals davant la Seguretat Social.

Es valoraran també altres criteris com l'organització de festes de barri, potenciar la no utilització de plàstics, foment de la cultura eivissenca, foment de la ciutat sostenible, de la solidaritat i de l'equitat entre dones i homes, entre d'altres.

Actualment figuren al registre Municipal d'associacions de veïns un total de 12 associacions: AV Es Clot, AV Es Pratet, AV Sa Capelleta, AV Ses Figueretes, V Cas Serres, AV San Pablo, AV Platja d'en Bossa, AV Can Misses, AV Tres Barrios, AV La Marina, AV El Puerto/La Marina i AV Puig D'es Molins.

Per altra banda, al ple també es durà a aprovació la proposta d'acord per a la renovació dels membres del Consell de Participació Ciutadana, màxim òrgan de coordinació de les entitats ciutadanes del municipi, creat en 2014 per tal d'incrementar la participació dels ciutadans i ciutadanes d'Eivissa en les decisions públiques i la vida col·lectiva de la ciutat.

Recordam que la partida destinada als projectes de Participació Ciutadana és 450.000 euros amb la qual el Consell de participació Ciutadana tria els projectes que es duran a terme a la ciutat i que consideren prioritaris.

El Consell de Participació Ciutadana està conformat per les vocalies de diferents àmbits: cultural, esportiu, benestar social, juvenil i temps lliure, medi ambient, comercial, veïnal, de gent gran, educatiu, voluntariat i una vocalia per cada grup municipal.