Juny 25, 2024

ajuntamentdaltvila

TalamancaL'alcalde d'Eivissa, Rafa Ruiz, ha signat un decret mitjançant el qual es deixa sense efecte la prohibició d'accedir a les platges del terme municipal d'Eivissa acordada el passat 15 de març, permetent-se l'accés a aquestes, des de les 9.00 hores fins a les 21.00 hores, únicament per a la realització del passeig diari dels menors regulat a l'ordre Ministerial 370/2020 de 25 d'abril.


Recordam que aquesta ordre Ministerial fixa les condicions en les quals els infants poden realitzar els desplaçaments fora del domicili durant l'Estat d'Alarma i les seves possibles pròrrogues i que inclou, entre altres instruccions, que els infants menors de 14 anys han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta; amb un màxim d'infants que poden sortir junts que és de tres i sempre que convisquin al mateix domicili. Les sortides poden ser d'un cop al dia, entre les 9 i les 21 hores, d'una hora de durada màxima i fins a 1 quilòmetre de distància del domicili.

En cap cas es pot anar a parcs infantils i instal·lacions esportives i s'ha de mantenir una distància de 2 metres respecte a terceres persones.

Enllaç a:
· Decret accés platges en pdf
· Ordre Ministerial 370/2020 de 25 d'abril