Juny 25, 2024

ajuntamentdaltvila

Controls estat d'alarmaPolicia Local d'Eivissa i Policia Nacional realitzen més de 300 controls en la via pública durant el mes de l'Estat d'Alarma. Els cossos de la Policia Local d'Eivissa i la Policia Nacional d'Eivissa han realitzat les actuacions relatives al compliment del Reial Decret mitjançant el qual es declarava l'Estat d'Alarma, ara fa trenta-tres dies.

Durant aquest temps fins al dia d'avui, ambdós cossos policials, de manera conjunta en alguns moments o per separat, han realitzat un total de 338 controls a la via pública, 28.752 vehicles identificats a la via pública.

També s'han interceptat 212 vehicles sense autorització per circular, s'han identificat a 28.338 persones i s'han detingut a 35 persones per reincidència i desobediència i s'han proposat 2082 sancions per infracció de l'article 37 de la Llei Orgànica 4/2015 i Reial Decret 463/2020 de l'Estat d'Alarma.

Policia Local d'Eivissa i Policia Nacional, a partir d'avui, han establert controls específics de vigilància en obres i empreses pel correcte compliment de les mesures sanitàries i de protecció dels treballadors del sector.

D'altra banda, el dia 25 de març va quedar constituïda la Comissió de Seguretat del Covid-19, integrada per les prefectures de tots dos cossos i presidida per l'alcalde d’Eivissa.

Aquesta Comissió s'ha creat en execució de la instrucció recollida per la circular de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies 07/2020 de 18 de març, en la qual es comunica l'acord adoptat pel Centre de Coordinació relatiu a la constitució de comissions de coordinació de seguretat COVID-19. La Comissió canalitza totes les reunions diàries i les comunicacions via telemàtica, entre les prefectures de tots dos cossos policials, per a preveure i coordinar les actuacions de tots dos cossos i la realització de les actes d'aquestes reunions diàriament.