Juny 15, 2024

ajuntamentdaltvila

Llibre d'actes UniversitatL'Arxiu Històric digitalitza i incorpora a la web de l'Ajuntament d'Eivissa tots els llibres d'actes de l'antiga Universitat d'Eivissa i Formentera perquè puguin ser consultats per usuaris i historiadors.

L'Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera ha incorporat noves sèries documentals als fons digitalitzats que ja poden ser consultats per la ciutadania mitjançant la pàgina web de l'Ajuntament d'Eivissa. Tot i que l'Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera manté tancades les portes a causa de la situació de confinament, s'ha seguit treballant per oferir documentació als usuaris i ciutadans a través de la secció 'El Document del Dia' que es difon a través de les xarxes socials de la Biblioteca Municipal d'Eivissa i des d'ahir tarda ja es pot consultar una nova i importantíssima secció de l'Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera (AHEiF).  

Es tracta de tots els llibres d'actes de l'antiga Universitat d'Eivissa i Formentera, actes que primer es varen dir Determinacions del Consell i que van des de l'any1456 fins al 1597 i després Llibres de Juraria, que van des del 1600 fins al 1723. A final d'aquell any la Universitat ja es va veure obligada a aplicar els Decrets de Nova Planta de novembre de 1715 i dissoldre la Universitat i crear l'Ajuntament. A partir del bienni 1724-1725 els llibres d'actes es varen dir Llibres de Regidoria. 

Tota aquesta important documentació, que conforma l'estructura de l'antiga Universitat d'Eivissa i Formentera, està ara a l'abast dels usuaris i investigadors a través de la web. 

A més de tota aquesta importantíssima informació, també s'hi ha afegit els anomenats Llibres dels Oficials, càrrecs encarregats d'executar les instruccions i acords de jurats i consellers de la Universitat. 

Aquesta subsecció està formada per: 
-Llibres de la Carnisseria. Llibres específics on quedava reflectida la gestió pública de la carn
-Llibres del Clavari
-Llibres del Moneder
-Llibres de l'Hospitaler
-Llibres de l'Obrer
-Llibres del Sagristà
-Llibre del Formenter
-Llibre del Síndic

A més a més, s'ha bolcat una nova capçalera periòstica a la secció Hemeroteca. Es tracta del periòdic El Obrero Balear (1902-1936) que es va incorporar al fons de l'Hemeroteca Municipal gràcies a la donació d'Andreu Carles López Seguí. Aquesta és una nova capçalera d'àmbit balear que poden consultar tots els investigadors de les Balears gràcies a l'Hemeroteca Municipal d'Eivissa, com ja va passar a final de 2019 amb el Diario Balear de 1819, adquirit a un antiquari de Bilbao el març de 2017. Tota aquesta documentació va ser digitalitzada durant els mesos d'octubre i novembre de 2019 i bolcada ara a la web de l'Ajuntament d'Eivissa des d'on es pot accedir a l'Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera.

Enllaç a:
· Arxiu històric d'Eivissa i Formentera: fons digitalitzat