Juny 17, 2024

ajuntamentdaltvila

Ajuntament EivissaL'Ajuntament d'Eivissa aprova un decret mitjançant el qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores i Patronats que executin serveis considerats no essencials, a fi de limitar la mobilitat de les persones per a la contenció de l'avanç de la Covid-19.

Per altra banda, el Reial Decret Llei 10/2020 de 29 de març que regula la prestació de serveis també marca els considerats essencials per tant el personal adscrit als mateixos ha de continuar prestant-los de forma presencial, i per a la resta de personal, en el supòsit que no prestin els seus serveis amb la modalitat del teletreball, resulta obligatori el permís retribuït recuperable establert al Reial Decret a partir d'avui 30 de març i fins al 9 d'abril de 2020.

Els serveis considerants essencials i que es continuen prestant de forma presencial són els de Policia Local, personal adscrit a la Regidoria de cementiris, personal dedicat a la neteja dels edificis públics on es mantingui activitat, la tècnica de prevenció de riscos laborals i un operari per al control i seguiment de les accions en matèria de seguretat i salut, el control i el repartiment de material de protecció al personal de l'Ajuntament d'Eivissa, dues persones del departament d'Informàtica, el personal del Centre de protecció animal, l'encarregat i l'operari dels Mercats municipals. I un operari de la Regidoria d'esports en serveis mínims per garantir la seguretat i salubritat de les instal·lacions públiques i que minimitzarà els desplaçaments realitzant només aquells que siguin indispensables per raons de seguretat i control.

Per a l'alcalde d'Eivissa, Rafa Ruiz, 'l'Ajuntament d'Eivissa ha estat treballant molt als darrers anys per adaptar-se a l'administració electrònica. Aquest fet ha permès que l'Ajuntament d'Eivissa estigui preparat ara mateix per continuar sent una administració eficient, que segueix prestant servei a la ciutadania i que protegeix als seus treballadors i treballadores per evitar la propagació del virus'.

L'alcalde d'Eivissa ha agraït a tot el personal que presta servei a l'Ajuntament d'Eivissa ‘la seva dedicació, especialment en els temps que ens ha tocat viure. Tant als que fan teletreball des de les seves cases com els qui ho han de fer de manera presencial. Gràcies a tots vosaltres, hem

demostrat que som una administració eficient, a l'alçada del que necessita la ciutadania'. El decret marca també que el personal de l'Ajuntament, en aplicació del previst al Decret número 1829/2020 de data 15 de març, que es troba prestant els seus serveis a distància, continuarà prestant els seus serveis sota la modalitat de teletreball. El personal que amb posterioritat al 15 de març, continuava prestant els seus serveis de forma presencial i que no es troba inclòs en el llistat de serveis essencials, es podrà acollir a la modalitat de teletreball, sempre que sigui viable.

Els i les caps de departament confeccionaran i enviaran setmanalment, un informe a la Regidoria de Recursos Humans, indicant la situació de cadascuna de les persones del departament, per poder comptabilitzar les hores que, si s'escau, s'hauran de recuperar en un futur. El decret, que s'ha notificat a totes les regidories de l'Ajuntament d'Eivissa, quedarà publicat al taulell d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament i a la intranet i extranet municipal.

La ciutadania pot seguir adreçant-se a l'Ajuntament d'Eivissa mitjançant la web www.eivissa.es/covid on trobaran les extensions telefòniques i les adreces electròniques de tots els departaments municipals.

A aquesta web també es poden consultar les mesures per a la lluita contra el Covid-19, els decrets municipals, preguntes frequents relacionades per l’Estat d’Alerta pel Covid-19 i els enllaços a les webs del Govern de les Illes Balears i el Ministerio de Sanidad entre d’altres.