Juny 22, 2024

ajuntamentdaltvila

TaxiEn el cas que no es compleixi, s’ordenarà el cessament d’aquest servei en un termini de deu dies.

Aquest matí, l’Ajuntament d’Eivissa ha enviat un requeriment a l’Associació de Taxistes Autònoms de la ciutat d’Eivissa en el que se li recorda l’obligació -com a operadora del servei de gps al municipi d’Eivissa- de complir amb el conveni que va signar amb l’Ajuntament per poder utilitzar aquesta tecnologia de posicionament per satèl·lit. Una d’aquestes obligacions consisteix en assignar els serveis del gps exclusivament als taxis del municipi d’Eivissa.

El recordatori s’envia després del requeriment que es va enviar el passat 21 de febrer i després de que no s’hagi acreditat el compliment d’allò que es va demanar. Per tant, ara l’Associació de Taxistes Autònoms de la ciutat d’Eivissa té un termini màxim de deu dies -a comptar a partir del dia en que rebin la notificació- per complir el protocol d’assignació de serveis que estableixen els reglaments municipals.

“Són múltiples els requeriments desatesos per l’Associació de Taxistes Autònoms, que també és l’operadora del servei de GPS”, ha senyalat el regidor de Mobilitat de l’Ajuntament d’Eivissa, Aitor Morrás, “si persisteixen en l’incompliment reiterat dels requeriments de documentació i de l’incompliment de normes municipals, l’Ajuntament prendrà mesures. Les regles són per a tots i ningú està per sobre de la Llei, i des de l’Ajuntament el que s’ha de vetllar és per l’interès comú”.
En el cas que no es compleixi, l’Ajuntament podrà ordenar el cessament de la prestació del servei de gps per part d’aquesta operadora, així com iniciar el corresponent expedient sancionador.

Enllaç a:
· Tall de veu del regidor de Mobilitat de l’Ajuntament d’Eivissa, Aitor Morrás