Juny 15, 2024

ajuntamentdaltvila

Monitor socorrista de natacióL’Ajuntament d’Eivissa aprova la convocatòria per constituir tres bosses de treball: una com a tècnic en mediació intercultural, una segona de monitor socorrista de natació i la tercera d'auxiliar adminitratiu/va

L’Ajuntament d’Eivissa ha aprovat les bases i la convocatòria per constituir tres bosses de treball: una d’elles com a tècnic en mediació intercultural, l’altre de monitor socorrista de natació per al Patronat Municipal d'Esports i una tercera d'auxiliar adminitratiu/va al Patronat del MACE. L’objectiu de totes tres bosses de treball és poder cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis. El procediment de selecció serà mitjançant un sistema de concurs-oposició.

Les persones interessades en la borsa de treball de tècnic en mediació intercultural poden consultar les bases de la convocatòria al BOIB núm.146 de data 26 d’octubre de 2019, al tauler d’anuncis de la seu electrònica i a la pàgina web d’aquest Ajuntament (http://www.eivissa.es). Les instàncies es poden presentar al registre d’entrada de l’Ajuntament d’Eivissa: SAC, edifici sa Colomina (Cetis Torre 2) al carrer de Canàries 35, o telemàticament a la seu electrònica municipal: https://eivissa.sedelectronica.es (Recursos humans), abans del dia 11 de novembre de 2019.

Pel que fa a la borsa de treball de monitor socorrista del Patronat d'Esports, les bases estan publicades al BOIB núm.149 de data 2 de novembre de 2019, al tauler d’anuncis de la seu electrònica del Patronat i a la pàgina web d’aquest Ajuntament (http://www.eivissa.es). Les instàncies es poden presentar al Registre General d'Entrada del Patronat d'Esports Can Misses: carrer Campanitx s/n, o telemàticament a la seu electrònica del patronat: https://esports-eivissa.sedelectronica.es (Recursos humans). El període de presentació de sol·licituds és del dia 4 al 15 de novembre, ambdós inclosos.

Finalment, les bases de la borsa d'auxiliar adminitratiu/va al Patronat del MACE estan publicades al BOIB núm.149 de data 2 de novembre de 2019, al tauler d’anuncis de la seu electrònica del Patronat i a la pàgina web d’aquest Ajuntament (http://www.eivissa.es). Les instàncies es poden presentar al Registre General d'Entrada del Patronat: SAC, edifici sa Colomina (Cetis Torre 2) al carrer de Canàries 35, o telemàticament a la seu electrònica del patronat: https://mace-eivissa.sedelectronica.es (Recursos humans). El període de presentació de sol·licituds és del dia 4 al 15 de novembre, ambdós inclosos.