Juliol 21, 2024

ajuntamentdaltvila

Semàfors per a vianantsL’Ajuntament d’Eivissa inicia les obres del projecte d’instal·lació de nous semàfors per a vianants a les avingudes d’Isidor Macabich i de Santa Eulària amb l’objectiu de millorar la seguretat dels vianants.

La regidoria de Vies i Obres de l’Ajuntament d’Eivissa ha iniciat les obres del projecte de regulació semafòrica de les cruïlles d’Isidor Macabich amb carrer de Balears i carrer Múrcia. Posteriorment s’iniciaran les de la instal·lació semafòrica a l’avinguda de Santa Eulària. Les obres d’aquest projecte s’han iniciat aquest matí al carrer de Balears i les du a terme l’empresa Alumbrados Viarios, S.A amb un pressupost de 117.781,13 euros. Tendran una durada en total de 6 setmanes, aproximadament.

Per a la regidora de Vies i Obres, Elena López, ‘l’objectiu d'aquestes obres és dotar de major seguretat per als vianants en aquests trams i finalitzar la semaforització de les avingudes, tant per vehicles com per a vianants. Es tracta d'un projecte, finançat, en part, pel Pla d'Obres i Serveis del Consell Insular, i la resta es finança amb recursos de l'Ajuntament d'Eivissa’.

Les dues cruïlles de la ciutat on s’actua són la situada a l’avinguda d’Isidor Macabich cantonada amb el carrer Balears, una segona a Isidor Macabich amb carrer Múrcia i l’altre a l’avinguda de Santa Eulària, cantonada amb el carrer del Diputat Josep Ribas.

La instal·lació dels semàfors suposarà dotar aquests semàfors per a vianants d’avisadors acústics per a invidents, i es dotaran els passos de balises.

Amb l’actuació a la cruïlla d’Isidor Macabich amb carrer Balears, tram final d’aquesta avinguda, la senyalització lluminosa estarà coordinada amb la dels altres semàfors d’Isidor Macabich, de manera que permetin encadenar tots els semàfors seguits en color verd, si es manté una velocitat estable reglamentària, l’anomenada “ona verda” que ja està en funcionament a l’avinguda d’Espanya i Ignasi Wallis millorant la fluïdesa del trànsit en aquestes vies.

Pel que fa a la cruïlla del carrer Diputat Josep Ribas amb l’avinguda de Santa Eulària, als actuals semàfors -que són exclusivament per a vehicles- s’afegeix un semàfor per a vianants i un nou pas per a vianants. L’objectiu és permetre que els vianants puguin accedir de manera més còmoda i segura al port en un punt on hi ha una gran densitat de pas, a causa de la proximitat amb l’estació marítima de Formentera.

Enllaç a:
· Tall de veu de la regidora de Vies i Obres, Elena López