Juny 25, 2024

ajuntamentdaltvila

Becàries arqueologiaLes becàries del pla de formació i pràctiques en arqueologia de Cultura i Patrimoni ajuden a classificar i catalogar les peces trobades a l’avinguda Espanya.

Aquesta setmana finalitzen la seva feina a l’Ajuntament d’Eivissa les dues becàries contractades gràcies a les beques de formació i pràctiques adreçades a estudiants d’arqueologia i postgraduats d’aquesta especialitat, i que estan impulsades des de la regidoria de Cultura i Patrimoni. Els destinataris d’aquesta beca, a més, han d’haver finalitzat els seus estudis amb posterioritat al curs 2014-2015.

Els becaris i becàries realitzen pràctiques de reconeixement, neteja, inventari i classificació de material arqueològic procedent de diverses excavacions realitzades al municipi d'Eivissa en el marc d'obres d'infraestructures urbanes i equipaments de titularitat municipal. Aquestes tasques es realitzaran d'acord amb les directrius i orientacions donades pels tècnics tutors del programa de beques, adscrits a la regidoria de Cultura i Patrimoni, i es desenvolupen, fonamentalment, al Taller i laboratori d'Arqueologia i Patrimoni de l'Ajuntament d'Eivissa. Cadascuna de les beques té una dotació econòmica de 1.500 euros bruts.

«Aquestes beques van començar l’any 2013 i el balanç és molt positiu. Per una banda ens permet disposar de personal per fer feina i treballs tècnics, i per altre donem oportunitats a joves llicenciats per fer posar en practica les habilitats i coneixements adquirits durant la seua etapa de formació universitària» ha explicat el regidor de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament d’Eivissa, Pep Tur, i que també ha anunciat la voluntat d’ «ampliar aquesta beca de dos a tres mesos de durada durant l’actual legislatura».

Les becàries d'enguany -Elena Lozano i Elena Gil- han realitzat un total de 300 hores pràctiques, van començar el 10 de setembre i finalitzen l’11 de novembre. En aquest temps, han treballat amb materials trobats en el control arqueològic del projecte de soterrament de contenidors de l'avinguda d'Espanya, que es va dur a terme l'any 2018.

Durant els seus dos mesos de feina, les becàries s’han integrat en un equip en el qual han netejat, classificat i catalogat unes 1700 peces procedents del jaciment de l’avinguda Espanya. La majoria d’elles són fragments de terrisseria -àmfores, plats, atuells- de l’època púnica, del segle II A.C. Segons ha explicat la tècnica de Patrimoni de l’Ajuntament d’Eivissa, Rosa Gurrea: «S’han inventariat, de moment, més de 5000 peces procedents de les obres del soterrament de contenidors de l’avinguda Espanya. Molt d’aquest material es troba concentrat en escombreres, que era on s’acumulaven les restes de terrissa». Al marge d’això, també s’han trobat algunes figures de terracota amb forma de rostres femenins o masculins, o motlles que representen figures diverses.

Enllaç a:
· Tall de veu del regidor de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament d’Eivissa, Pep Tur