Juny 22, 2024

ajuntamentdaltvila

Servei de Salvament i SocorrismeEl Servei de Salvament i Socorrisme a les platges del municipi d’Eivissa ha atès un 50% menys d’incidències respecte la temporada anterior i ha triplicat el nombre d’assistències al bany de persones amb mobilitat reduïda. 

El Servei de Salvament i Socorrisme a les platges del municipi d’Eivissa que actua a les platges de Talamanca, ses Figueretes i part de platja den Bossa, han atès un total de 379 persones per assistències sanitàries de diversa consideració, la majoria d’elles de caràcter lleu, implicant un descens de quasi la meitat respecte a la totalitat de la temporada anterior que va ser 728 persones les ateses.

Aquest descens es deu principalment a una menor incidència per atencions com ferides lleus i contusions sofertes pels usuaris. D’altra banda, s’ha detectat un lleuger augment en les atencions per picades de meduses a la zona de bany que han passat a de 187 l’any passat a 243 enguany. Pel que fa a la resta de patologies lleus per picades de peix aranya i punxes d’eriçó de mar, han baixat aquesta.

El regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Eivissa, Jordi Saleswki, ha afirmat que “ estem molt satisfets de la feina que fa tot l’equip de socorristes de Proactiva que treballen al nostre municipi. Es tracta d’una feina que moltes vegades no és visible però importantíssima. Respecte les xifres, és molt destacable l’augment dels serveis de bany de persones amb mobilitat reduïda, i la davallada a la meitat en el nombre d’incidències registrades’.

Segons les xifres del balanç de la temporada, també s’ha produït un descens en el nombre d’intervencions més greus que, de 13 persones ateses l’any passar, s’ha atès a 7 persones aquest estiu, dels quals 5 varen ser evacuats al centres hospitalaris.
En canvi els recats han augmentat a 13 persones sobre les 9 de la temporada anterior.

Altres aspectes importants es que el servei de bany a persones amb mobilitat reduïda ha augmentat fins a 92 serveis, el que significa el major nombre de serveis dels darrers 4 anys. Al 2018 es realitzaren 29 serveis, 47 en el 2017 i 59 banys al 2016).

L’acció preventiva dels socorristes duta a terme directament als usuaris en situació de risc presenta també un lleuger descens arribat a 5.434 prevencions sobre les 5.752 de l’any passat.

Pel que fa a les assistències lleus, les accions per picada de medusa han augmentat en 56 més que l’estiu passat donant un total de 243 atencions per picades, aquesta assistència ha ocupat el 68% del total d’atencions efectuades. Pel que fa a les picades per peix aranya, s’ha produït 21 i assistències per punxes d’eriçó de mar han baixat de 40 registrades l’any passat, a 20 enguany.

Pel que fa a les atencions per ferides, han disminuït molt respecte l’any passat, moment en que es produïres 309 i enguany tan sols 67 així com les contusions que han passar de 91 l’estiu passat a 3 aquesta temporada.

Pel que fa a les assistències greus, la intervenció més destacable es va produir a la platja de ses Figueretes per una persones que va ser rescatada perquè havia entrar en parada cardiorespiratoria i que finalment va ser recuperada i traslladada a l’Hospital. La resta d’intervencions greus evacuades a centres hospitalaris han estat per ferides greus derivades de les activitats lúdiques de la zona.