Juny 25, 2024

ajuntamentdaltvila

Jardineres ses FigueretesLes actuacions, incloses dins dels pressupostos participatius i cofinançades per la Unió Europea a través del Fons Feder, es realitzen sobre un total de quasi 3.000 m² de jardins.

La regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Eivissa ha iniciat el projecte de condicionament de les 57 zones enjardinades del barri de ses Figueretes. Aquest projecte està inclòs dins dels Pressupostos Participatius de 2019 i contempla una actuació integral a un total de quasi 3.000 metres quadrats de superfície enjardinada, tant a les zones de cruïlles als carrers com zones enjardinades als parcs.

Les obres consisteixen en el condicionament dels terrenys, la retirada del material en mal estat, la formació de noves capes de cobertura de les jardineres, instal·lació de noves tanques delimitadores i la conservació en bon estat de tots els exemplars de palmàcies que hi ha al seu interior.

Per al regidor de Medi Ambient, Jordi Saleswski, 'es tracta d'un projecte que preveu una millora de l'aspecte de les zones enjardinades i zones verdes a aquest barri. És una actuació important, ja que, en un mateix projecte, s'embelleix l'espai públic urbà i es millora el seu manteniment'.
El projecte, que ja estava enllestit fa uns mesos, s'inicia ara una vegada ha finalitzat la temporada turística al barri.

L'empresa Activa Parques y Jardines S.A per un import de 127.525,93 € (IVA inclòs) executa les obres que tenen un termini d'execució de tres mesos.

Les obres s'han iniciat a les jardineres viàries a la cruïlla del carrer Galícia on actualment es troben superfícies de vegetació de diverses espècies vegetals i en alguns casos, s'han detectat superfícies lliures de vegetació on es veuen les malles antiherbes on es reposaran diferents espècies.
D'aquest tipus, que tenen grandàries variables entorn dels 30 m², s'han comptabilitzat un total de 48 jardineres d'aquest tipus, amb una superfície total de 1.408,09 m²

També s'actuarà a les jardineres ubicades als parcs. En aquest cas, han identificat un total de 9 jardineres d'aquest tipus, amb una superfície total de 1.418,05 m².

Es tracta de zones que presenten grandàries superiors a les anteriors, entorn de 150 m² de grandària mitjana, i la seva ubicació es concentra en zones de parc público-privades destinades com a zona d'esbarjo per als veïns. En aquest cas la majoria d'aquestes zones no presenten cap mena d'embuatat, per la qual cosa els treballs són de nova execució. També s'inclourà la implantació d'elements delimitadors com tanques de baixa altura per tal d'evitar, en la mesura del possible, la seva degradació per un ús indegut com trànsit de persones per dins de les jardineres o utilització per part de les mascotes.

Enllaç a:
· Mapa de la zona en pdf