Juny 25, 2024

ajuntamentdaltvila

Eleccions generals a corts 2019L'Ajuntament d'Eivissa ha realitzat aquest matí el ple extraordinari en el qual s'ha realitzat el sorteig per cobrir les 52 meses electorals de la ciutat d'Eivissa per a les Eleccions Generals del pròxim 10 de novembre.

El ple de l'Ajuntament d'Eivissa ha realitzat aquest matí el sorteig per tal de designar a les persones que hauran de constituir les meses electorals el pròxim 10 de novembre, dia de les Eleccions Generals. Al municipi d'Eivissa haurà 52 meses electorals, formades per un president i dos vocals i amb dos suplents per a cadascun d'aquests càrrecs, repartides pels 14 col·legis electorals del municipi. Els de major nombre de meses seran el de Sa Graduada, amb nou, i el de Sa Bodega, que en tindrà 7. En total, al sorteig d'avui s'han designat 468 persones.

Segons la normativa, entren al sorteig totes les persones d'entre 18 i 70 anys que tenen dret a vot i per tant estan incloses al cens electoral i que en el cas del nostre municipi són un total de 31.124. En aquest cas, en tractar-se d'Eleccions Generals només tenen dret a vot persones amb nacionalitat espanyola.

Com a novetat en aquestes eleccions, s’ha traslladat el col·legi electoral que anteriorment s’ubicava al MACE a l’edifici d’es Polvorí, atès que aquest s’havia quedat petit i era poc funcional degut a l’espai reservat per a la instal·lació de les meses electorals.

Les persones seleccionades al sorteig d'avui rebran la notificació al domicili en què estan empadronades durant els pròxims dies. Si algú té alguna raó, de les marcades per la llei, per excusar la seva assistència ha de comunicar-ho a la Junta Electoral, ubicada a l'edifici dels Jutjats del CETIS, una vegada rebuda la notificació.