Juliol 13, 2024

ajuntamentdaltvila

Can Botino, seu ajuntament d'EivissaL’Ajuntament d’Eivissa interposa dues sancions al propietari d’un baix comercial per dur a terme obres sense permís i convertir-lo en un habitatge.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Eivissa, òrgan municipal competent per resoldre els procediments sancionadors en matèria de disciplina urbanística, ha aprovat dues sanció que se li interposen al propietari d’un baix comercial en el qual ha realitzat obres de reforma i s’ha el canvi d’ús del local, per un import total de 32.250 euros.

El propietari i promotor d’aquest baix comercial, ubicat al barri d’Es Pratet, ha estat sancionat al pagament de 16.125 euros, resultat d’aplicar el 75% del valor de les obres, conforme a la Llei d’Urbanisme de les Balears, a conseqüència de l’execució de les obres de reforma del local sense el preceptiu títol habilitant. La segona sanció, també de 16.125 euros, ha estat interposada pel canvi d’ús del local comercial en un habitatge sense cap tipus de permís.