Juny 19, 2024

ajuntamentdaltvila

Incompliment ord residusL’Ajuntament d’Eivissa obre 7 expedients sancionadors a establiments per incompliments de l’ordenança de residus, i continua amb el pla d’informació sobre gestió de residus i neteja viària.

Durant aquesta setmana, la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Eivissa ha obert 7 expedients sancionadors a establiments per deixar bosses fora dels contenidors i arrossegar les bosses per terra embrutant el carrer. Aquestes males pràctiques s’han detectat als barris de La Marina i Es Pratet. Al marge de l’embrutament de l’espai públic, les molèsties que provoca a la ciutadania i la mala imatge que ofereix de la ciutat, recordem que deixar els fems fora dels contenidors comporta una multa de fins a 600 euros, i que arrossegar els fems el comporta de fins a 750 euros.


Per informar el sector empresarial de les obligacions en matèria de gestió de residus i neteja viària, des de la regidoria de Medi Ambient s’han realitzat un total de 500 visites a establiments del municipi. La majoria de les visites han estat informatives a grans productors de residus i zones de gran afluència d'establiments en època estival, però també s'han realitzat altres actuacions a locals motivades per detecció d'incompliments per part dels serveis de neteja i recollida municipal o de l'ajuntament. Aquesta campanya es va iniciar durant el passat mes de maig i està previst que continuï durant tota la present temporada.

En total, s’han efectuat visites a 297 establiments a La Marina i 92 establiments compresos entre la zona de Platja d'en Bossa i Es Viver. Aquestes visites han estat destinades a informar sobre els horaris de deposició de residus als contenidors de fems, la necessitat de dipositar el cartó plegat i lligat correctament i en els horaris establerts, fomentar el bon ús dels contenidors, no arrossegar les bosses de fems fins als contenidors per evitar l'embrutament de la via pública i el foment de la recollida selectiva.

També s’han efectuat 32 visites a hotels i apartaments, amb l’objectiu de garantir la disposició dels residus de manera selectiva per part dels hotels i en contenidors propis, evitant, sempre que sigui possible, la saturació dels contenidors del carrer per part dels hotels. S'han inspeccionat les cambres d'escombraries i s’han fet les recomanacions oportunes per facilitar la recollida.
Finalment, s’han efectuat 79 visites per intentar resoldre incidències detectades tant de neteja viària com de gestió de residus per part d'establiments. S’ha informat sobre horaris de recollides de fems i la obligació de depositar les bosses als contenidors i sense arrossegar-les per terra, la gestió de cartó comercial i la neteja de la via pública ocupada pels establiments.
La Policia Local també té previst iniciar una campanya d’inspecció a les zones més conflictives i on s’han denunciat més casos d’incivisme.