Juny 25, 2024

ajuntamentdaltvila

Ple Ajuntament EivissaAprovat el nou Pacte Regulador de les Condicions Laborals del personal funcionariat de l’Ajuntament d’Eivissa. El Ple també ha aprovat 12 noves llicències de taxi que s’atorgaran als assalariats amb més antiguitat.

El Ple extraordinari celebrat aquest mati a l’Ajuntament d’Eivissa ha aprovat el nou pacte Regulador de les condicions laborals dels funcionaris el que significa una millora de les condicions laborals i socials d’aquest col·lectiu a l'Ajuntament d'Eivissa. El pacte de funcionaris, que havia estat aturat des de feia més de 10 anys, preveu importants millores entre les quals en destaquen la recuperació del complement de la productivitat que havia estat congelada per ordre del govern estatal anterior i la pujada de l'IPC dels anys en què havia estat prorrogat l'anterior pacte funcionarial l'any 2012 i l'establiment de la jornada laboral en 35 hores setmanals, entre d'altres.

El pacte de funcionaris suposa també importants millores de caràcter social, com ara ajudes d'accés escolar per als fills i filles del cos funcionariat, ajudes a la dependència i millores sanitàries.

Durant el ple, també s’ha aprovat l’ampliació en 12 noves llicències d’autotaxi, que seran repartides entre els 12 assalariats de més antiguitat. Aquesta mesura ve avalada per l’estudi que justifica l’ampliació de la flota de taxis del municipi amb un total de 36 noves llicències als propers anys degut a la necessitat de que el sector es vagi ampliant, com ha informat el regidor de Mobilitat, Juanjo Hinojo, durant el ple.

Per altra banda, també ha aprovat la modificació dels estatuts del Patronat de Música d’Eivissa. Des de la creació, fa 30 anys del Patronat de Musica, aquest ha anat transformant-se i evolucionant amb el temps.
La modificació, aprovada aquest matí, preveu la creació d’una nova agrupació, com és la Big Band de jazz, o la incorporació de l’acord de ple pel qual es va crear la figura de l’assessor honorífic a Manuel Ramón Mas, així com definir la figura de la direcció del Patronat i el mètode per a la seva elecció i la durada del càrrec. De igual manera, es canvia l’adscripció de la Conselleria del Govern representada a la Junta del Patronat, que passa a ser la Conselleria de Cultura, Participació i Esports; s’elimina la comissió executiva, que no s’havia posat en funcionament mai, i es substitueix per la possibilitat de la Junta Rectora de crear una Comissió Assessora. També s’aprofita aquesta modificació per incloure el llenguatge inclusiu i no sexista en el seu redactat.

Pel que fa l’aprovació de la modificació de l’ordenança municipal reguladora de la publicitat exterior, el que s’ha aprovat ha estat la incorporació a la redacció de l’ordenança municipal, de les condicions urbanístiques pel que fa a les tanques publicitàries al municipi.

També s’ha aprovat el conveni de col·laboració entre l’Institut d’Estudis Baleàrics i l’Ajuntament d’Eivissa per cobrir les despeses de funcionament del centre de català d’Eivissa durant l’any 2019.