Juny 14, 2024

ajuntamentdaltvila

Ple ajuntament EivissaRealitzat el sorteig per cobrir les 52 meses electorals de la ciutat d’Eivissa per a les Eleccions Municipals, Autonòmiques i Europees del proper 26 de maig. 

El ple de l’Ajuntament d’Eivissa ha realitzat el sorteig per tal de designar a les persones que hauran de constituir les meses electorals el proper 26 de maig, dia de les Eleccions Locals, Autonòmiques i Europees.
Al municipi d’Eivissa haurà 52 taules, les mateixes que per les generals, formades per un president i dos vocals i amb dos suplents per a cadascun d’aquests càrrecs, que estaran repartides pels 14 col·legis electorals que es constituiran al municipi. Els col·legis electorals amb major número de taules son els de Sa Graduada, amb nou, i el de Sa Bodega, que en tindrà set. En total, al sorteig s’han designat 468 persones.

Segons normativa, entren al sorteig totes les persones de nacionalitat espanyola i d’entre 18 i 70 anys que tenen dret a vot, circumstància en la què es troben 30.955 de les 32.644 persones que formen part del cens electoral. El cens per a les eleccions Municipals, Autonòmiques i Europees es completa amb les 1.689 persones amb nacionalitat d’un estat membre de la UE o amb el que Espanya hi té conveni, que poden votar però no poden formar part de les meses.

Les persones seleccionades al sorteig rebran la notificació al domicili en que estan empadronades durant els propers dies. Si algú té alguna raó de les marcades per la llei per excusar la seva assistència ha de comunicar-ho a la Junta Electoral, ubicada a l’edifici dels Jutjats del CETIS.