Juny 22, 2024

ajuntamentdaltvila

Plenari AjuntamentEl ple de l’Ajuntament d’Eivissa ha realitzat aquest matí el sorteig per tal de designar a les persones que hauran de constituir les meses electorals el proper 28 d’abril, dia de les Eleccions Generals.

Al municipi d’Eivissa haurà 52 taules, formades per un president i dos vocals i amb dos suplents per a cadascun d’aquests càrrecs repartides pels distints col·legis electorals del municipi. Els de major número de meses seran el de Sa Graduada, amb nou, i el de Sa Bodega, que en tendrà 7. En total, al sorteig d’avui s’han designat 468 persones.

Segons normativa, entren al sorteig totes les persones d’entre 18 i 70 anys que tenen dret a vot i per tant estan incloses al cens electoral i que en el cas del nostre municipi són un total de 30.994. En aquest cas, al tractar-se d’Eleccions Generals només tenen dret a vot persones amb nacionalitat espanyola.
Les persones seleccionades al sorteig rebran la notificació al domicili en que estan empadronades durant els propers dies. Si algú té alguna raó de les marcades per la llei per excusar la seva assistència ha de comunicar-ho a la Junta Electoral, ubicada a l’edifici dels Jutjats del CETIS.