Juny 15, 2024

ajuntamentdaltvila

MEsa ConvivenciaL’Ajuntament d’Eivissa dedica una sessió monogràfica a explicar la xarxa municipal de recursos socials a les entitats de la Mesa de Convivència, que tindrà logotip propi.

La Mesa de Convivència d’Eivissa, posada en marxa aquesta legislatura, ha celebrat la seua 11na reunió en una sessió monogràfica dedicada a exposar als participants la xarxa de recursos socials existent al municipi. Aquesta trobada s’ha fet amb l’objectiu, per part de la regidoria de Benestar Social, de millorar la informació de què disposen els col·lectius presents a la trobada per tal que puguin orientar cap al recurs més adequat a les persones que els fan arribar les seves consultes.

A la mateixa Mesa de Convivència s’ha presentat el nou logotip amb que s’identificarà aquest fòrum, que s’ha vingut celebrant amb una periodicitat bimensual i que es va plantejar des del seu inici com un punt per posar en comú problemàtiques que afecten els col·lectius d’immigrants del municipi i ONG que hi treballen.

En aquesta ocasió, la invitació a participar en la mesa s’ha fet extensiva a les associacions de veïns i a entitats com l’Escola d’Adults i l’única associació de persones d’ètnia gitana del municipi, la Associació Flamenca, a més de Càritas, Creu Roja i Dignitat, entre altres ONG.

En aquests anys de funcionament, s’han fet altres sessions monogràfiques dedicades a l’estalvi energètic, atenció a dubtes en matèria d’estrangeria o a la inclusió lingüística, per posar alguns exemples.

Aquest fòrum participatiu esdevé un canal flexible de comunicació amb els col·lectius i persones participants i pretén ser una via d’aproximació amable i dinàmica per afavorir una millor integració i promoure també la seua participació activa en la vida de la ciutat, com ha destacat el regidor de Benestar Social d’Eivissa, Joan Ribas.

Aquesta és, precisament, la idea que s’ha mirat de transmetre amb el nou logotip creat des de l’Ajuntament d’Eivissa, amb la que també es vol donar un caràcter de continuïtat al fòrum. Les sessions de la Mesa de Convivència s’ha celebrat a la seu d’Amadiba, al carrer Madrid número 64, fruit de l’acord de col·laboració econòmica que es té amb aquesta entitat per poder disposar de l’espai quan no el fan servir per les seves activitats.