Juny 25, 2024

ajuntamentdaltvila

Sessió plenàriaL’Ajuntament d’Eivissa aprova l’addenda al conveni amb el SEPES que permetrà la construcció de 532 habitatges de protecció social i un gran parc a Ca n’Escandell. El plenari ha aprovat per unanimitat el conveni que permetrà ampliar el tram del carrer des Jondal que connecta amb la E-20, obra que tendrà un cost de 100.000 euros.

L’Ajuntament d’Eivissa ha aprovat, en la sessió plenària del mes de desembre, celebrada avui, una addenda al conveni signat el 2010 amb l’entitat estatal del sòl, SEPES, que farà possible la construcció de 532 habitatges amb alguna mena de protecció ¬–un centenar més dels previstos inicialment-- i un gran parc públic al barri de Ca n’Escandell. Aquesta addenda ha contat amb el suport de l’equip de govern, mentre que la resta de partits representats al plenari s’han abstingut.

Aquesta addenda té per objectiu adaptar la voluntat d’ambdues administracions de portar a terme una gran promoció d’habitatge públic en aquesta àrea a la situació generada després de la anul·lació del Pla General vigent des de 2009 per una sentència del Tribunal Suprem del 2015, un cop superat el termini de cinc anys que es va acordar llavors per executar aquesta inversió.

Val a dir que el SEPES ja disposava d’un Pla Parcial i de l’informe de Sostenibilitat que havia de permetre desenvolupar el sector 12-Est d’Eivissa i s’havia posat en marxa de forma preliminar un concurs d’idees per al seu disseny. Amb l’addenda, l’Ajuntament es compromet a incorporar al seu planejament com a sòl urbanitzable les 17,3 hectàrees d’aquest àmbit en la revisió del seu Pla General actualment en tràmit, amb una gran superfície de sistema general per a la dotació d’un parc.

A canvi, el SEPES es compromet a cedir una edificabilitat de fins el 40% de la mançana 10 del sector 12-Est, a més d’entregar els vials, espais lliures, zones verdes i dotacions públiques de tot el sector, a més del sòl necessari per als sistemes generals del planejament. Això vol dir que a més dels dos terrenys per equipaments i el gran parc previstos, ‘l’Ajuntament rebrà com a retribució també la propietat dels 70 habitatges que es faran’, com ha explicat la regidora d’Urbanisme, Elena López.

L’entitat estatal del sòl podrà desenvolupar aquesta àrea en unitats d’actuació o dividir-se en etapes, per atemperar la construcció dels habitatges protegits a la demanda. El SEPES té un termini de quatre anys a contar des de l’aprovació de la revisió del PGOU d’Eivissa per executar l’urbanització i el sistema general del parc previst. En la venda de les parcel·les per habitatges protegits, l’entitat pública es compromet a introduir una clàusula per la qual el promotor es comprometi a edificar-les en un termini màxim d’entre tres i quatre anys.

Solució a l’escanyament del carrer des Jondal
En la sessió d’aquest matí també s’ha aprovat el conveni que permetrà disposar dels terrenys necessaris per poder ampliar el tram final del carrer des Jondal, que actualment pateix un estretament respecte la resta de la calçada i no permet el pas simultani de dos cotxes. Fruit d’aquest acord, s’incorporen al domini públic municipal els 130 metres quadrats necessaris per escometre l’actuació prevista per eixamplar el vial al punt més proper a la E-20, pressupostada en uns 100.000 euros.

La situació d’escanyament d’aquest vial es considera un greu problema de seguretat viària, per l’absència total de voreres per als vianants i l’augment del trànsit en aquest punt. Per això s’ha negociat la cessió anticipada dels dos propietaris afectats (un aporta 58 metres quadrats i l’altre 87 metres quadrats). Es tracta de finques classificades com a Sol Urbanitzable No Programat, pendent de tramitar els instruments del seu desenvolupament, i es computaran com a cessions dels propietaris en la seva gestió urbanística futura.

Per tot això, aquest conveni urbanístic ha rebut el suport unànime de la resta de grups municipals, que han recolzat l’equip de govern en el projecte per a millorar aquest punt d’alt risc de la xarxa viària municipal.