Juny 22, 2024

ajuntamentdaltvila

Obres dels Camins EscolarsComencen les obres del primer camí escolar a la ciutat d’Eivissa, inclòs al projecte ‘A peu al cole’. La nova ruta escolar enllaçarà les escoles de Cas Serres i Poeta Villangómez.

L’Ajuntament d’Eivissa inicia la construcció del primer camí escolar que connecta els CEIP Cas Serres i Poeta Villangómez amb el barri de ses Figueretes. Aquesta, anomenada la ruta 9 dins el projecte ‘A peu al cole’, fa gairebé dos quilòmetres de llargària i va des del carrer Galícia fins a les dues escoles del barri de Cas Serres.
L’empresa adjudicatària de la ruta escolar 9 ha estat Construcciones y Mejoras Sa Torre SL. Les obres tenen un pressupost de 167.000 euros i es treballa amb un termini d’execució de dos mesos.

El projecte ‘A peu al cole’, que inclou un total de nou camins escolars,  busca fer una ciutat més amable per als vianants i també més segura per als infants, especialment a l’entorn de les dotze escoles que hi ha al municipi. Amb aquesta iniciativa es fomenta també l’autonomia dels infants i la convivència entre ells, a més d’involucrar-los i formar-los en la seguretat vial. També està entre els objectius del projecte el promoure un model de mobilitat que depengui menys del cotxe i faci davallar l’ús del vehicle privat en favor de formes més sostenibles i saludables per desplaçar-se.

Pel que fa a les obres del camí escolar, la ruta 9 tindrà dos sentits de circulació, amb un ample mínim de 80 centímetres a tot el traçat, que es delimitaran amb pintura sobre les voreres existents. A més, a les 15 interseccions per les que passa la ruta, i també les voreres properes, s’elevaran 10 centímetres els passos de vianants amb reductors de velocitat per tal de donar major seguretat als escolars i es senyalitzarà amb pintura de color marró. A més, s’instal·larà una nova senyalització vertical a tot el camí per indicar els sentits i direccions del nou itinerari escolar, amb especial atenció als encreuaments amb altres rutes. En total, s’han previst 30 noves senyals verticals per delimitar la ruta, unes altres cinc per a les parades intermèdies i dues més per indicar-ne el principi i el final.

A tot el llarg d’aquest itinerari s’han previst un total de set parades, amb una distància màxima de 300 metres entre cada una d’elles, allà on els infants es podran anar afegint al grup d’escolars cap a algun dels dos centres pels què passa la ruta: el CEIP Cas Serres i el CEIP Poeta Villangómez. Així mateix, es preveu habilitar dues àrees reservades per a l’estacionament de vehicles, properes a aquestes dues escoles.

A prop de l’escola Cas Serres s’ha previst un espai amb capacitat per a 21 cotxes per facilitar la parada dels vehicles que vulguin deixar els infants als punts de trobada. A la vora del Poeta Villangómez està prevista una zona d’estacionament limitat amb capacitat per a uns altres 8 vehicles.

Aquestes àrees d’aparcament quedaran reservades per recollir o deixar els escolars i a totes elles s’indicarà l’horari d’estacionament restringit amb la corresponent senyalització vertical. Així, entre les 8.30 i les 9.15, d’una banda, i de les 13.45 a les 14.15, coincidint amb els horaris d’entrada i sortida als centres, els cotxes només podran parar en aquests espais un màxim de cinc minuts per deixar o recollir els infants i sense que el conductor pugui baixar del vehicle.

En paral·lel a aquest primer camí escolar, es treballa en l’adjudicació de la ruta 1, que ha de connectar l’escola de Sa Real, el CEIP Portal Nou i l’escola de Sa Consolació, que compta amb un quilòmetre de llarg (980 metres), i transcorrerà per l’avinguda d’Ignasi Wallis.

Aquestes primeres rutes dels camins escolars formen part dels projectes presentats al fons de Pla Insular d’Obres i Serveis (PIOS) del Consell d’Eivissa, amb un pressupost conjunt d’uns 280.000 euros, junt amb el camí per a invidents i l’eliminació de barreres arquitectòniques a 46 encreuaments de la ciutat posades en marxa aquest estiu.

En ambdós itineraris dels camins escolars es preveu la contractació de monitors que seran els que ajudin al bon funcionament de les rutes, així com la implicació de la comunitat educativa. També es preveu realitzar una campanya amb els comerços de la zona per tal que aquests esdevinguin comerços ‘amics de la ruta escolar’. Els comerços disposaran d’un adhesiu visible als seus aparadors per tal de si els infants tenen algun dubte o un moment de desorientació puguin acudir-hi per resoldre-ho. D’aquesta manera, es continua treballant en fer una ciutat més amable i segura. També és una passa més en la millora d’Eivissa com a Ciutat Amiga de la Infància i un impuls a l’ús de l’espai públic per als infants.