Juny 19, 2024

ajuntamentdaltvila

Recollida selectivaAugmenta la recollida selectiva a la ciutat d’Eivissa en un 7’24% , el que ha evitat l’entrada de 282 tones de residus a l’abocador, i es redueix la producció total de residus. La fracció de recollida que més ha augmentat  és la del plàstic.

La regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Eivissa ha avaluat el funcionament de la recollida selectiva al municipi amb les dades relatives a la producció total de residus i recollida per fraccions durant el període comprès entre el mes de gener fins al setembre de 2018.
Durant aquest mesos, s’ha constatat la davallada en la producció total de residus a la ciutat en un 1’34% respecte a l’any passat amb la recollida de 27.168 tones de residus.

Pel que fa a la recollida de selectiva al municipi, ha continuat creixent i ha pujat un 7,24% respecte al mateix període de l'any anterior el que ha  permès evitar l'entrada de 282,525 tones a abocador respecte a l'any passat

Per fraccions, la que més ha crescut és la d'envasos que s'ha incrementat un 28,70% seguida del paper un 6,87% i el vidre un 5,95%.

Aquest creixement demostra que cada vegada hi ha més consciència ciutadana sobre el reciclatge i cada vegada hi ha més veïns i empreses que es preocupen per classificar i separar bé els residus. També demostra que les campanyes de conscienciació que es venen organitzant des de l'Ajuntament d’Eivissa estan tenint resultats, donat que es realitzen al llarg de l’any, distintes campanyes de conscienciació, informació als portals del veïnat de la ciutat, s’ha imprès una guia de bones pràctiques i s’ha instal·lat diferent informació als contenidors de la ciutat.

Pel que fa a les fraccions l'increment més important ha tingut lloc en la recollida d'envasos, amb un 28’70 %. S’ha de recordar que aquesta és una tendència a l’alça ja que a l'any 2017, respecte el 2016, el reciclatge d'envasos ja s'havia incrementat un 43,22 %, en xifres anuals.

Aquest fet consolida el bon funcionament de la recollida comercial de envasos a gran productors, principalment la planta hotelera, que es va implantar durant la temporada del 2017 i que, aquesta temporada, ja s'ha consolidat. Aquest servei consisteix en la recollida, porta a porta, dels envasos que es generen a zones de gran producció.

A més, durant aquesta temporada turística s’ha incorporat al departament de Medi Ambient, una educadora ambiental  que ha estat centrada en el foment i millora del reciclatge de l'entramat empresarial de la ciutat als hotels, restaurants i comerços de la ciutat.

Pel que fa als RAEES, residus d’aparells electrònics com electrodomèstics i aparells elèctrics i els seus components, s’han recollit un 45,78% menys. Aquesta reducció es pot deure a un menor consum i bé a que cada vegada més, i tal i com està establert normativament, les empreses al entregar un electrodomèstic nou estan obligats a retirar i reciclar l’antic així com a la major presència als barris de la deixalleria mòbil que recull aquests tipus de residus.