Juny 19, 2024

ajuntamentdaltvila

GeolocalitzacióL’Ajuntament d’Eivissa posa en marxa una plataforma de geolocalització dels edificis del municipi d’Eivissa per tal de millorar i fer més ràpids els processos administratius a les àrees de Territori i Comerç.

Es tracta d’un sistema de geolocalització en el que, en un primer moment, s’ha inclòs el sistema de control i gestió dels expedients d’Informes d’Avaluació d’Edificis. És d’ús exclusiu dels tècnics de l’Ajuntament d’Eivissa tot i que la seva posada en marxa permetrà agilitzar i obtenir informació de les diferents edificacions del nucli històric dels barris de la Marina i sa Penya.

Mitjançant la plataforma de geolocalització, on s’han introduït les principals dades de cada una de les edificacions i que actualment esta en procés d’implantació i seguiment, es podrà disposar de la informació completa de cada un dels expedients de les edificacions. La informació de la que disposaran els tècnics són ubicació, referència cadastral, expedients d’activitats, informació relativa a les regidories de Nucli històric, Comerç i Urbanisme.
L’objectiu és millorar la coordinació entre les distintes àrees de l’ajuntament referents a permisos d’obres, ocupacions de via pública i reforma d’edificis entre d’altres. La plataforma dóna, en definitiva, en un mateix espai tota la informació que tenen les diferents regidories i permetrà ser més efectius. Aquesta és una de les intervencions que duu a terme el departament de modernització de l’Ajuntament d’Eivissa.

Per a la tinent d’alcalde del departament d’Administració Electrònica, Elena López, “la millora continua del departament, amb la posada en marxa d’eines com aquesta, permet als tècnics creuar dades i facilita i dona major rapidesa a l’administració municipal la qual cosa repercuteix a la ciutadania”.

L’empresa proveïdora de la plataforma GIS o de geolocalització esta duent a terme sessions de formació als tècnics municipals sobre el funcionament de l’eina. Els departaments que han participat en la primera sessió de feina ha estat els de Medi Ambient, Urbanisme, Nucli Històric, Vies i Obres i Comerç. D’aquesta manera, els tècnics municipals i l’empresa poden estudiar la implantació de possibles noves capes a incorporar, a més de plantejar noves idees, utilitats i projectes d'interès relacionats, per poder millorar l'eficiència del treball dels tècnics i la informació que pot demanar  la ciutadania.